Vad händer när dödsbodelägare saknas?

FRÅGA
Om en person avlider och inte har några arvingar utan enbart kusiner i livet vem ansvarar för att boet omhändertas?
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en person inte har några arvingar är det den Allmänna arvsfonden som ärver egendom, detta stadgas enligt 5 kap. ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Kusiner har ingen legal arvsrätt men kan få arvsrätt genom att ett testamente upprättas.

Allmänna arvsfonden ärver egendom efter de personer som saknar släktarvingar och som inte har upprättat testamente. Kammarkolliget företräder Allmänna arvsfonden så snart det är utrett att arvsfonden är legal arvinge och dödsbodelägare.

Socialtjänsten i den kommun där den avlidne hade sin hemvist har utredningsansvaret och inhämtar en släktutredning från landsarkivet. Den som vill anmäla ett dödsfall till Kammarkollegiet måste därför säkerställa, lämpligen med socialtjänstens hjälp, att det saknas andra arvsberättigade släktingar än Allmänna arvsfonden innan dödsfallet anmäls till Kammarkollegiet.

Efter att en anmälan kommit in till Kammarkollegiet utser kollegiet vid behov en god man som företräder fonden vid boutredningen och sköter det praktiska arbetet med boet.

Ja hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Andrea Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (945)
2021-07-27 Preskriptionstid gällande arv
2021-07-25 Är avtal om mahr giltiga i svensk rätt?
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall

Alla besvarade frågor (94258)