Vad händer när det skett en ökning av förmögenheten efter den först bortgångna maken gått bort?

2020-10-08 i Efterarv
FRÅGA
Jag har en fråga angående vad lagen säger om följande. Jag är änkeman sedan nio år tillbaka. Min fru och jag har två gemensamma barn samt hade frun en son från tidigare förhållande. Min fråga är hur bodelningen blir efter mig när jag avlidit? Hennes son har inte fått ut något arv efter sin mor när hon avled. Är hans del av arvet efter mig en tredjedel av hälften, då han inte skall ärva mig? Räknas hans del av arvet ut efter vad som fanns vid min hustrus boupptäckning? Jag har nämligen skaffat mig fler tillgångar efter min hustrus bortgång. Har hennes son rätt till del av mina tillgångar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När din fru gick bort antar jag att det har skett en bodelning (23 kap. 1 § ärvdabalken). Det som dödsboet efter din fru sedan fått i bodelningen utgör kvarlåtenskapen efter din fru. Denna kvarlåtenskap som du då ärvde efter din fru ärvde du med s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär att du fritt kan konsumera eller sälja den andelen, men inte i ett testamente disponera över den (3 kap. 2 § ärvdabalken). Om ni bara hade giftorättsgods är denna andel hälften. Jag utgår från att se är fallet. Denna andel kommer alltså från din fru. Den andra halvan av din förmögenhet äger du med full äganderätt. Din förmögenhet består då alltså av två andelar, där den ena andelen kommer från din fru och den andra andelen kommer från dig. När du går bort kommer den andelen som kommer från din fru att delas lika mellan hennes barn och den andelen som kommer från dig delas lika mellan era gemensamma barn.

De tillgångar som du skaffat dig sedan din frus bortgång

Du skriver att du har skaffat dig fler tillgångar efter att din fru gick bort. Om dessa tillgångar kommer från arv, gåva, testamente eller förvärvsarbete så ska man utgå från värdet av din förmögenhet vid tidpunkten då du går bort (3 kap. 4 § ärvdabalken). Detta innebär alltså att i sådana fall kommer hennes son att få del av dessa. Om ökningen av tillgångar istället beror på något annat, t.ex. allmän värdestegring, ska man i princip utgå från det värde som förmögenheten hade vid tidpunkten då din fru gick bort. Huruvida din frus son kommer gynnas av ökningen beror alltså på hur du fått dessa nya tillgångar.

Sammanfattningsvis:

Det stämmer att din frus son kommer få en tredjedel av hälften, men om detta blir utifrån hur förhållandena såg ut när din fru gick bort eller hur förhållandena ser ut den dag då du går bort beror alltså på dina nya tillgångar har förvärvats.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (823)
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Alla besvarade frågor (98573)