Vad händer när det skett en ökning av förmögenheten efter den först bortgångna maken gått bort?

Jag har en fråga angående vad lagen säger om följande.

Jag är änkeman sedan nio år tillbaka. Min fru och jag har två gemensamma barn samt hade frun en son från tidigare förhållande. Min fråga är hur bodelningen blir efter mig när jag avlidit? Hennes son har inte fått ut något arv efter sin mor när hon avled. Är hans del av arvet efter mig en tredjedel av hälften, då han inte skall ärva mig? Räknas hans del av arvet ut efter vad som fanns vid min hustrus boupptäckning? Jag har nämligen skaffat mig fler tillgångar efter min hustrus bortgång. Har hennes son rätt till del av mina tillgångar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När din fru gick bort antar jag att det har skett en bodelning (23 kap. 1 § ärvdabalken). Det som dödsboet efter din fru sedan fått i bodelningen utgör kvarlåtenskapen efter din fru. Denna kvarlåtenskap som du då ärvde efter din fru ärvde du med s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär att du fritt kan konsumera eller sälja den andelen, men inte i ett testamente disponera över den (3 kap. 2 § ärvdabalken). Om ni bara hade giftorättsgods är denna andel hälften. Jag utgår från att se är fallet. Denna andel kommer alltså från din fru. Den andra halvan av din förmögenhet äger du med full äganderätt. Din förmögenhet består då alltså av två andelar, där den ena andelen kommer från din fru och den andra andelen kommer från dig. När du går bort kommer den andelen som kommer från din fru att delas lika mellan hennes barn och den andelen som kommer från dig delas lika mellan era gemensamma barn.

De tillgångar som du skaffat dig sedan din frus bortgång

Du skriver att du har skaffat dig fler tillgångar efter att din fru gick bort. Om dessa tillgångar kommer från arv, gåva, testamente eller förvärvsarbete så ska man utgå från värdet av din förmögenhet vid tidpunkten då du går bort (3 kap. 4 § ärvdabalken). Detta innebär alltså att i sådana fall kommer hennes son att få del av dessa. Om ökningen av tillgångar istället beror på något annat, t.ex. allmän värdestegring, ska man i princip utgå från det värde som förmögenheten hade vid tidpunkten då din fru gick bort. Huruvida din frus son kommer gynnas av ökningen beror alltså på hur du fått dessa nya tillgångar.

Sammanfattningsvis:

Det stämmer att din frus son kommer få en tredjedel av hälften, men om detta blir utifrån hur förhållandena såg ut när din fru gick bort eller hur förhållandena ser ut den dag då du går bort beror alltså på dina nya tillgångar har förvärvats.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi ÖstlingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”