Vad händer när den ena sambon avlider?

2020-06-30 i Sambo
FRÅGA
1. Kan den efterlevande sambon göra anspråk på den avlidnes banktillgodohavande, som denne fått i arv under sambo-relationen? Inget var nämnt om att arvet skulle utgöra enskild egendom.2. Kan den efterlevande sambon kräva att bli kontaktad och inkluderad i bouppteckningen, som igångsatts av ena bröstarvingen (sonen), utan att Sambon (vilken bott med den avlidne på gemensam adress under mer än 5 år)? Den gemensamma samboegendommen är förhållandevis liten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagarna som är aktuella för dina frågor är sambolagen (SamboL).

Om jag förstår dig rätt så är banktillgodohavanden sådana som tillhör den avlidne sambon. Om jag missförstått dig så påverkar detta mitt svar, därmed bör du ställa en ny fråga om det ligger till på annat vis. Jag utgår även i mitt svar ifrån att det inte finns något testamente emellan samborna om att de ska ärva varandra.

Som sambo så har du som grundregel ingen arvsrätt när din sambo avlider. Däremot så har du rätt att begär bodelning enligt 8§ SamboL, vilket den efterlevande sambon ska göra senast när bouppteckningen förrättas. Detta innebär att samboegendomen då delas upp mellan den efterlevande sambon och den avlidnes sambons dödsbo.

Det som då ska delas upp är samboegendomen, vilket är eventuell gemensam bostad och bohag. I detta ingår normalt sett inte banktillgodohavanden. Utan det som ingår är bostaden om den införskaffats för att de ska bo där tillsammans, samt möbler och liknande som införskaffats för det gemensamma hemmet.

Om dessa banktillgodohavanden är den efterlevande sambons arv så skall dessa inte tillfalla den avlidne sambons dödsbo, utan enbart tillfalla den efterlevande sambon då det är dennes pengar. Det är enbart när man är gift som det behöver framgå att ett arv är enskild egendom för att ens maka/make inte ska ha rätt till pengarna vid dödsfall eller skilsmässa.

Gällande fråga nummer två så bör den efterlevande sambon klargöra för sonen att denne vill att en bodelning skall ske, om det är vad hen önskar. För som jag nämnt tidigare så måste detta göras av den efterlevande sambon senast när bouppteckningen förrättas (8§ SamboL). Om sonen inte kontaktar sambon så rekommenderar jag sambon att själv ta kontakt med sonen.

Det finns även en rätt för den efterlevande sambon att få behålla som minst två prisbasbelopp när den andre sambon avlider, vilket måste tas hänsyn till om den efterlevande sambon begär bodelning (18§ SamboL). År 2020 motsvarar ett prisbasbelopp 47 300 kr, vilket innebär att den efterlevande sambon har rätt att behålla 94 600 kr ur samboegendomen om denne begär bodelning (18§ SamboL). Dock får man först göra avdrag för skulder innan egendom motsvarande denna summa ska tillfalla den efterlevande sambon. Då du nämner att den gemensamma samboegendomen är liten kan denna regel vara viktig i ditt fall.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny gratisfråga eller ringa oss för gratis rådgivning via telefon!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (465)
2020-12-17 Ingår en sommarstuga i en sambobodelning?
2020-12-06 Vad händer med egendomen när en sambo dör?
2020-12-05 Behöver sambor skriva både ett testamente och ett samboavtal för att ärva varandra?
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?

Alla besvarade frågor (88317)