Vad händer när barn med skulder ärver en fastighet tillsammans med sina syskon?

Hej

Jag har 3 barn och äger ett hus som jag vill att mina barn skall ärva. Problemet är att ett utav mina barn har ekonomiska problem med stora skulder hos Kronofogden som bara växer. Hon har ingen möjlighet att lösa sina problem.

Vad händer då hon ärver 1/3 av huset. Jag antar att kronofogden knackar på dörren och gör en utmätning. Det betyder förmodligen att mina 2 andra barn tvingas lösa ut henne alternativt måste de sälja huset. Min dotter är förtvivlad såklart och vill inte sätta sina syskon på pottkanten. Samtidigt ser hon ju en chans att bli av med sina skulder.

Hur gör jag?

Mvh


Lawline svarar


Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Vid arvsskiftet efter dig så kommer fastigheten att delas upp på så sätt att dina barn ärver var sin andel i denna. Det framgår av ÄB 23 kap. 3 § andra stycket. att dom då kommer att inneha fastigheten med samäganderätt. Detta innebär att bestämmelserna i samäganderättslagen blir tillämpliga i relation till fastigheten. Jag återkommer till detta längre ner i mitt svar.

När det gäller KFM så kan dom utmäta din dotters andel i fastigheten då andelen är din dotters egendom. 4 kap. 17 § UB. Detta gäller dock bara din dotters andel och inte syskonens andelar, detta får dock den praktiska konsekvensen att dom tvingas lösa ut henne alternativt sälja fastigheten.

Det går att förhindra att din dotters andel blir utmätt genom att upprätta ett testamente där du bifogar ett så kallat överlåtelseförbud. Ett sådant förbud innebär att egendomen inte får exempelvis säljas eller ges bort, det är alltså en inskränkning i testamentstagarens förfoganderätt. Detta får också effekten att egendomen inte får utmätas. Det är dock viktigt att det framgår att det är ett överlåtelseförbud det rör sig om, en föreskrift om att "egendomen inte får utmätas" medför inte att den blir fredad från utmätning. 5 kap. 5 § UB.

Att din dotters andel omfattas av ett överlåtelseförbud hindrar inte att de andra sykonen får till en försäljning av egendomen i sin helhet. Dom blir alltså inte begränsade till att enbart sälja sina andelar i fastigheten vilket hade varit svårt, eller möjligen praktiskt omöjligt. Dom kan alltså trots överlåtelseförbudet initiera en försäljning enligt 6 § samäganderättslagen om dom någon gång skulle vilja göra detta. Överlåtelseförbudet får istället effekten att din dotter inte kan initiera en sådan försäljning och inte heller sälja/skänka/pantsätta sin andel. Ovanstående framgår av rättsfallet NJA 1989 s.9

Vill du ha ytterligare hjälp med denna fråga eller om du har andra frågeställningar så är du välkommen att maila info@lawline.se.


Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”