Vad händer när arvtagaren är omyndig?

2015-09-27 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående arvsrätt.Jag är sambo. Vi har inga barn tillsammans, däremot har jag ett barn sedan tidigare. Om något skulle hända mig, så ärver ju min son mig, men om jag skulle gå bort innan min son är myndig, vem kan ta del av det arvet? Kan min sons pappa någonsin ärva mig? (Eller det min son egentligen skulle ärva från mig?) och om jag och min sambo skulle gifta oss? Hur fungerar det då? Kan man upprätta något dokument som säger att min sons pappa aldrig kan få ta del av det arv som blir efter mig? Så att det arvet blir låst tills dess att han är myndig?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

2 kapitlet ärvdabalken (ÄB) anger vem som kan vara arvtagare. Dessa är;

1) Barn, eller om arvlåtarens barn har avlidit, barnbarn (1§)

2) Föräldrar, eller om någon av dessa är avliden, syskon och om syskonen är avlidna, syskonbarn (2§)

3) Mor- och farföräldrar, eller om dessa är avlidna,

Bröstarvingar är de som räknas upp i 1). Det är dessa som ärver i första hand. Finns det inga bröstarvingar eller om dessa är avlidna, ärver de som räknas upp i 2). I sista hand ärver de uppräknade i 3), men kan alltså ärva först när det inte finns några arvingar i 2). Eftersom du inte är gift med din sons pappa, kan han aldrig ärva dig. Skulle du gå bort när din son fortfarande är omyndig, kommer den som är förmyndare för din son att förvalta arvet. Är pappan förmyndare så är det alltså han som förvaltar arvet, men står under kontroll av den s.k. överförmyndarnämnden. En sådan nämnd finns i varje kommun och har som uppgift att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Han kan alltså inte göra vad han vill med arvet. Rör det sig om en stor summa pengar är det dock överförmyndaren som självt förvaltar arvet. Om du inte vill att pappan ska förvalta arvet kan du upprätta ett testamente som anger att det som omyndigt barn ärver ska sättas under särskild förvaltning. I testamentet kan du dessutom ange vem som ska förvalta arvet och när arvtagaren ska kunna ta del av det. För att upprättandet av testamentet ska gå rätt till rekommenderar jag dig att ta hjälp av en jurist. Här kan du snabbt och enkelt få hjälp.

Sambor ärver aldrig varandra. Skulle du och din sambo dock gifta er, tillfaller kvarlåtenskapen din make när du dör, se 3 kap 1§ ÄB. Arvingarna efter dig får då som huvudregel vänta med att få sin del av arvet tills den efterlevande maken avlidit. Din son har dock rätt att få ut sin del av arvet direkt eftersom han räknas som ett s.k. särkullbarn (d.v.s. att det inte är ert gemensamma barn). Din son är i ditt fall den enda arvingen och ska alltså ärva hela kvarlåtenskapen. Det emellertid inte helt säkert att han får ut hela sin lott trots att han räknas som särkullbarn, eftersom det finns ett stadgande som säger att efterlevande make alltid har rätt att, om han begär det, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som denne erhöll vid bodelningen (eller utgör makes enskilda egendom) motsvarar 178 000 kr.

Hoppas detta var till hjälp!

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (406)
2020-11-26 Kan en förälder göra sitt barn arvslöst?
2020-11-21 Kan icke-biologiska barn ärva?
2020-11-13 Hur får efterlevande make förfoga över arv från den avlidna maken?
2020-11-05 Har barnbarn rätt till arv efter morfar?

Alla besvarade frågor (86487)