Vad händer när annan person betalar för sexuell tjänst?

Hej! Är av ren nyfikenhet som jag undrar vad som skulle hända i följande exemplifierade scenario:

En tredje part betalar en prostituerad för att ha sex med en annan person än sig själv.

Hur ser detta ut rent juridiskt med eventuell dom? Om personen som har sex med den prostituerade är ovetandes eller medveten om betalningen, blir utfallet annorlunda?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Försäljning av sexuella tjänster är aldrig straffbart. Detta beror på att den som säljer sex ofta är i en utsatt position, varför lagstiftaren inte ser det fylla någon funktion att straffa någon som är utsatt.

Att köpa sex är däremot kriminaliserat. Den som nyttjar en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning döms för köp av sexuell tjänst och kommer få en påföljd om böter eller fängelse i maximalt ett år (6 kap. 11 § Brottsbalken [1962:700] [BrB]). Detta gäller oavsett om denne betalar för tjänsten själv eller om någon annan betalat för tjänsten (6 kap. 11 § 2 st. BrB).

Även om en annan person har betalat Sveriges strafflagstiftning är utformad på ett sådant sätt att gärningar endast anses som brott om de begås uppsåtligen (1 kap. 2 § BrB). När det gäller försäljning av sexuella tjänster måste en person således vara medveten om att betalning har utgått för den sexuella tjänsten för att kunna dömas för brottet köp av sexuell tjänst. Ifall personen inte är medveten om att betalningen utgått så kan denne inte dömas för köp av sexuell tjänst.

Däremot finns nu en ny straffgrund, nämligen oaktsam våldtäkt (6 kap. 1 a § BrB). Denne innebär att en person som genomför samlag eller sexuell handling med någon och är grovt oaktsam beträffande det faktum att den andra personen inte deltar frivilligt, kan dömas till fängelse i högst fyra år. Att sälja sex till någon kan likställas med att köpa ett samtycke, varför samtycket inte anses finnas ifall betalningen inte finns. Eftersom det är kriminaliserat att betala för samtycke, så ska ursprungsläget beaktas. Därmed begår en person oaktsam våldtäkt ifall denne misstänker att en tillfällig samlagspartner inte har samtycke till den sexuella handlingen. Misstänker således en person att dennes samlagspartner är prostituerad så räcker misstanken för att personen ska vara under straffansvar.

Beträffande personen som betalningen utgått ifrån så begår denne medverkan till köp av sexuell handling (23 kap. 4 § BrB jfr 6 kap. 11 § BrB). De rekvisiten som uppställs för medverkan till brott är att den medverkande har främjat någon annans otillåtna gärning. En konkret brottslig gärning måste alltså ha inträffat för att dömas för medverkan. Begreppet "främjat" avser vidare att personen främjat gärningen genom råd eller dåd. Med andra ord måste den medverkande personens agerande ha påverkat händelseutvecklingen i en brottsfrämjande riktning. I det uppställda scenariot har personen främjat brottet genom att betala den prostituerade, vilket varit anledningen till att brottet sedermera begicks.

Brottet medverkan är ett osjälvständigt brott, vilket innebär att den är bunden till ett huvudbrott. I detta fall är huvudbrottet köp av sexuell tjänst. Beträffande påföljd så baserar även det på huvudbrottet, varför medverkan till köp av sexuell tjänst även det kan innebära böter eller fängelse i upp till ett år. Observera dock att även om brottet är osjälvständigt så kan en person dömas till brottet även om ingen gärningsman döms. Med andra ord kan köparen i det här fallet dömas till medverkan till köp av sexuell tjänst, även om personen som utnyttjat tjänsten inte skulle dömas till köp av sexuell tjänst.

Med vänliga hälsningar

Amanda LaulumaaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”