Vad händer med vårdnaden vid en skilsmässa?

2020-03-21 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag och min fru går genom en skilsmässa just nu med ett barn som fyller 3 år snart.Min fråga är: Om jag skulle vilja att hon ska bo hos sin mamma, kommer jag då gå miste om min rätt att ha vårdnaden eller vara med och bestämma om beslut för henne?Och om hon skulle vara bokförd där, betyder det att hon bor hos henne på heltid och jag har rätt att träffa henne då jag vill eller att hon får övernatta hos mig då vi kommer överens om det? Vad har jag för skyldigheter och rättigheter? Skulle uppskatta om ni kunde svara och ta med paragrafer som understryker det.Stort tack! MHV
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga består av flera frågor kommer jag dela upp mitt svar efter dessa mindre frågor, jag hoppas och tror att det kommer göra mitt svar så förståeligt och bra som möjligt. Det lagrum som är tillämpligt är föräldrabalken (förkortas FB).

Om jag skulle vilja att min dotter ska bo hos sin mamma, kommer jag då gå miste om min rätt att ha vårdnaden eller vara med och bestämma om beslut om henne?

Du som förälder och vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ditt barns personliga angelägenheter. Barns personliga angelägenheter är t.ex. boende, skolgång och vård och omsorg (6 kap. 2 § FB). Att du och din fru skiljer er påverkar inte själva vårdnaden av ert gemensamma barn, den gemensamma vårdnaden av er dotter kommer att fortsätta (6 kap. 3 § andra stycket FB). Den gemensamma vårdnaden av er dotter påverkas inte heller av att hon bor hos hennes mamma, du kommer fortfarande vara vårdnadshavare precis som innan och således ha samma rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ditt barns personliga angelägenheter.

För att du ska förlora denna rätt och skyldighet krävs att vårdnaden ändras. En sådan ändring kan ske genom att ni båda som föräldrar, eller en av er, ansöker hos tingsrätten om en förändring i vårdnaden (6 kap. 5 § första stycket FB). Eftersom du och din fru just nu går igenom en skilsmässa kan rätten också besluta om att en av er ensamt ska ha vårdnaden, utan att någon av er yrkar på det. Detta får endast rätten göra om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med vad som är barnets bästa (6 kap. 5 § tredje stycket FB). Det jag precis beskrivit här är de möjligheter som finns för att du ska förlora rätten och skyldigheten att besluta i frågor angående ditt barns personliga angelägenheter.

Svaret på din fråga är alltså att om det inte sker någon förändring i er gemensamma vårdnad i och med skilsmässan så kommer du fortsätta ha rätt att ha vårdnaden och vara med och bestämma i beslut om henne.

Om hon skulle vara bokförd hos hennes mamma, betyder det att hon bor hos henne på heltid och jag har rätt att träffa henne då jag vill eller att hon får övernatta hos mig då vi kommer överens om det?

Vart ert gemensamma barn ska bo är något du och din f.d. fru får komma överens om tillsammans. Ni kan t.ex. skriva avtal om vart er dotter ska bo på heltid eller om er dotter ska bo växelvis mellan er. Ni kan också i avtalet skriva om att ifall er dotter på heltid bor hos en av er så ska den andra ha rätt att umgås med barnet och som du själv säger ha barnet hos sig på övernattning.

Man ska här komma ihåg att vid sådana frågor, dvs. frågor angående barnets boende, vårdnad och umgänge så är barnets bästa avgörande i alla beslut. Det betyder att det som anses vara barnets bästa ska väga tyngre än alla andra argument. Barnets bästa kan generellt sägas vara en nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket talar för att det är bra om du och din dotter umgås oavsett om ni väljer att hon ska bo hos hennes mamma på heltid (6 kap. 2a § första stycket FB).

En möjlighet för er att reglera boendet och umgänget är alltså genom avtal, ett sådant avtal måste dock godkännas av socialtjänsten för att vara bindande (6 kap. 15a § tredje stycket FB).

Alldeles oavsett om ni har avtalat om umgänge eller inte och er dotter bor hon sin f.d. fru så har barnet rätt till umgänge med den föräldern barnet inte bor tillsammans med, dvs. rätt till umgänge med dig om hon bor hos sin mamma (6 kap. 15 § första stycket FB). För att sådant umgänge ska ske har du och din f.d. fru ett gemensamt ansvar (6 kap. 15 § andra stycket FB).

Svaret på din fråga här är alltså att ditt barn har rätt att träffa dig om hon skulle bo permanent hos sin mamma. Så länge ni som föräldrar är överens om umgänge och t.ex. övernattningar så föreligger inga rättsliga hinder för det. För att underlätta kan du och din f.d. reglera umgänget via avtal, som då ska godkännas av socialtjänsten.

Vad har jag för rättigheter och skyldigheter?

Generellt kan sägas att när man pratar om relationen mellan ett barn och dennes förälder eller föräldrar så har aldrig en förälder rätt till sitt barn. Däremot är det barnet som har rätt till sina föräldrar. Denna rätt till sina föräldrar består bland annat i en rätt till umgänge som jag har beskrivit ovan. Barnet har också t.ex. rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § FB).

Du som förälder har givetvis också rättigheter, t.ex. en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ditt barns personliga angelägenheter, som jag beskrivit mer om ovan.

Vad gäller dina skyldigheter som förälder så är de en hel del, många är du säkert medveten om själv sedan innan eftersom du har varit förälder i minst 3 år. Du som förälder är bland annat skyldig att ge ditt barn den goda fostran, omvårdnad och trygghet som jag beskrivit att ditt barn har rätt till. Dessutom ska du se till att ditt barn får tillfredsställande försörjning och utbildning samt ha uppsikt över ditt barn så att det inte tillfogar annan skada (6 kap. 2 § andra stycket FB).

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1527)
2020-09-30 Får en minderårig person själv bestämma om hen vill göra en abort?
2020-09-30 Vad får man som vårdnadshavare besluta om vid gemensam vårdnad?
2020-09-30 Hur tillgodoses barnets bästa?
2020-09-30 Kommer jag bli kontaktad ifall pappan till mitt barn kräver umgänge hos någon myndighet?

Alla besvarade frågor (84629)