Vad händer med våra skulder vid bodelning (sambos)?

FRÅGA
Hej jag och min sambo ska dela på oss.Vi har en del skulder och dom flesta står enbart på mig, så hur fungerar det med uppdelning av dom?Det är skulder vi gemensamt har tagit del av.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I samband med att ett samboförhållande upplöses så ska en bodelning göras om ena sambon begär det, enligt 8 § Sambolagen. Det första man gör vid en bodelning är att man värderar den gemensamma samboegendomen, dvs den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget (förutsatt att dessa införskaffats för gemensamt bruk), enligt 3 § Sambolagen. Det kan till exempel vara en soffa som inköpts för att brukas gemensamt.

Sedan beräknar man hur mycket samboegendom vardera sambo har. En sambo får från sin egen samboegendom räkna av så mycket så att de skulder sambon hade när samboförhållandet upphörde täcks (13 § Sambolagen). Huvudregeln är att endast skulder som är hänförliga till samboegendomen får lov att avräknas (tex: lån för att köpa soffan). Om skulden inte har något samband med samboegendomen får dock avräkning ske endast om betalning inte kan erhållas ur annan egendom. Det innebär att ifall ena sambon har annan "egen" egendom (tex pengar på sitt bankkonto) som kan täcka skulden så får avräkning ändå göras (13 § 2 st. Sambolagen). Syftet här är att tillgodose borgenärernas anspråk i första hand. Däremot kan man inte avräkna den andres skulder till ett högre värde än vad sin egna egendom är värd, det innebär att den ena sambon ej kan bli skuldsatt pga den andre.

Sammanfattningsvis

I ett samboförhållande svarar alltså var och en för sina egna skulder, och man kan inte bli betalningsskyldig för sin sambos skulder. Man är alltså två ekonomiskt självständiga individer. Var och ens skulder kan däremot påverka en eventuell bodelning eftersom den ena sambon kan få täckning för sina skulder ur den gemensamma samboegendomen (under vissa förutsättningar).

Notera dock att sambolagen är en sk dispositiv lag. Det innebär att lagen får justeras eller avtalas bort helt och hållet om parterna så vill det. Syftet med sambolagen är att den ska skydda parterna om inget avtal finns.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och jag önskar dig lycka till. Glöm inte att du i framtiden kan få hjälp av Lawline att författa egna avtal.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2895)
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo
2021-04-13 Sambon betalade mer för lägenheten - vad händer?
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (91198)