Vad händer med uppskov vid försäljning av bostad om man avlider?

FRÅGA
Uppskjuten flyttskatt - vad händer med den om man avlider - ärvs den?mvh
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Med uppskjuten flyttskatt förstår jag det som att du talar om uppskov vid försäljning av bostad, alltså att man väntar med att betala vinstskatten och istället betalar lite varje år.

Uppskov hanteras i Inkomstskattelagen (1999:1229) som förkortas IL.

Vad händer med uppskovet om man avlider?
Uppskovsbeloppet är en slags skatteskuld. Huvudregeln i Sverige är att man inte kan ärva någons skulder. Dock betyder inte det att skulden försvinner när man avlider. När någon dör skall ett dödsbo upprättas, denna betalar skatt för den dödes och även för dödsboets inkomster som om personen fortfarande levde (4 kap. 1 § IL).

Om fastigheten överlåtes
Fastigheten som har uppskovet knutet till sig kan dock överlåtas genom arv, testamente och bodelning. Isåfall så skall fastigheten beskattas.

Undantag från detta är bland annat om bostaden genom arv eller testamente övergår till maka, make, sambo eller hemmavarande barn som är yngre än 18 år (47 kap. 11 § IL). I dessa fallen kommer uppskovsbeloppet istället att överföras till den nya ägaren av fastigheten.

Sammanfattning
Uppskovet kan alltså ärvas i vissa fall men huvudregeln i Sverige är att man inte kan ärva en skuld. Vill du veta mer om uppskov och vad som händer om man säljer eller överlämnar huset med uppskov kan du läsa om detta på Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/uppskov/narersattningsbostadensaljsellerovergartillnyagare.4.15532c7b1442f256baeb107.html

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (828)
2020-07-09 Kan jag ärva min makes skulder på hans enskilda egendom?
2020-07-09 Ärver en förälder sitt barn även om de inte haft någon kontakt?
2020-07-05 Gåvor och testamente - generellt
2020-07-02 Vad kan man göra för att sitta kvar i orubbat bo vid makes bortgång när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (81824)