Vad händer med underårigas arv?

Hej! Har fått en fastighet av min mamma i gåva samt även lagfart upprättat samt testament mina 2 syskon har inget emot detta då min mamma får göra som hon vill har de sagt. Nu har min syster sagt att om det händer något med mig (avlider) så tillfaller huset på mina 2 flickor som ej är myndiga och då får mamman (mitt ex) till flickorna hela huset tills de är 18år? Kan mamman till mina flickor sälja huset och göra så min mamma måste flytta? Låter helt orimligt att mina flickor 16 samt 4 år ska bli lottlösa samt att deras mamma ska ha rätt att ta denna fastighet i beslag?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du skriver är det dina två döttrar som ärver dig när du går bort. Om tjejerna är omyndiga är det en förmyndare som förvaltar arvet till dess att de fyllt 18 år.

(9 kap 1 § föräldrabalken - FB)

I regel blir den kvarlevande föräldern förmyndare, alltså dina barns mamma om ni har delad vårdnad (10 kap 2 § FB). Förmyndaren ska handla på ett sätt som bäst gynnar era barn (12 kap 3 § FB).

Om arvet efter dig överstiger åtta prisbasbelopp (47 300 kr för 2020, det vill säga 378 400 kr totalt) kopplas dock en överförmyndare automatiskt in (13 kap 2 § FB). Detta innebär att en utomstående ser till att arvet förvaltas på bästa sätt. Överförmyndaren måste då ge tillstånd om kvarlåtenskap (till exempel fastigheten) ska säljas eller om andra uttag av pengar ska ske (13 kap 1 § FB). En överförmyndare kan också kopplas in om det framgår av testamente.

Sammanfattningsvis bör dina döttrars mamma inte kunna sälja fastigheten i händelse av din död. För att vara på den säkra sidan rekommenderar jag dig att upprätta ett testamente. I ett testamente kan du ange hur du önskar att fastigheten ska förvaltas och på så vis försäkra dig om att din mamma får bo kvar så länge ni önskar.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente kan du vända dig till någon av våra duktiga jurister, länk här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Maya HempelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning