Vad händer med tillgångarna om ett bolag försätts i konkurs?

2019-10-01 i Konkurs
FRÅGA
Hej!Om ett AB hamnar i konkurs vad händer med alla tillgångar i bolaget?Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör vad som händer med tillgångarna i en konkurs kikar vi närmare på konkurslagen (KonkL) och förmånsrättslagen (FRL).

Vanligtvis säljs tillgångarna av för att täcka bolagets skulder

När ett bolag försätts i konkurs är det vanligtvis på grund av att bolaget har större skulder än tillgångar.

Fordringsägarna, det vill säga de personer eller andra bolag som det bolag som har gått i konkurs har skulder till, är givetvis intresserade av att få tillbaka så mycket de kan av sina anspråk i konkursen.

Om en person eller ett bolag exempelvis har hyrt ut en tillgång genom leasing, så är det vanligt att personen eller bolagen återfår denna tillgång mot avräkning. I de allra flesta fall tas dock tillgångarna i anspråk genom att de säljs av konkursförvaltaren, varpå de medel som försäljningen av tillgångarna inbringar delas ut på fordringsägarna.

Det är konkursförvaltarens uppdrag att tillgodose fordringsägarnas önskemål så långt som möjligt, enligt en särskild prioriteringsordning.

När prioriteringsordningen sedan bestäms kollar man på vilka personer och bolag som har särskild förmånsrätt, vilka som har allmän förmånsrätt och slutligen vilka oprioriterade fordringsägare som finns. Prioriteringsordningen återfinns i förmånsrättslagen.

Konkursförvaltarens anspråk kommer alltid först i ledet

För att konkursförvaltaren ska vilja ta på sig uppdraget har man bestämt att konkursförvaltaren alltid kommer först i ledet (14 kap. 1 § KonkL).

Personer och bolag med särskild förmånsrätt kommer på andra plats i ledet

De med särskild förmånsrätt har rätt att få sina anspråk täckta efter konkursförvaltaren, men före de med allmän förmånsrätt och oprioriterade fordringsägare. Det är vanligt att exempelvis banker och försäkringsbolag innehar en sådan rätt (15 § FRL).

Personer och bolag med allmän förmånsrätt kommer på tredje plats i ledet

Efter att de med särskild förmånsrätt (förhoppningsvis) fått sina anspråk täckta, så går man vidare till de med allmän förmånsrätt, förutsatt att det finns några medel kvar att dela ut i konkursen. Det är vanligt att exempelvis revisorer och de anställda har en sådan rätt (15 § FRL).

Personer och bolag som är oprioriterade fordringsägare kommer sist i ledet

Om inte pengarna har tagit slut i något av de tidigare leden, vilket de vanligtvis brukar ha gjort vid det här steget, så är det dags att tillgodose de oprioriterade fordringsägarnas anspråk i konkursen. Oprioriterade fordringsägare är de som saknar säkerhet och som inte finns uppräknade i förmånsrättslagen. Aktieägare är exempel på sådana oprioriterade fordringsägare som vanligtvis inte får betalt (18 § FRL).

Personalen brukar sägas upp snarast möjligt

Det vanliga förfarandet vid en konkurs är också att personalen sägs upp så fort som möjligt, eftersom bolaget ska avvecklas under tidspress och inte vill drabbas av större uppsägningskostnader än nödvändigt.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en god start på veckan!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (235)
2020-06-30 Förmånsrätt i konkurs
2020-06-01 Kan jag sätta mitt företag i konkurs vid tvist om fordran?
2020-05-27 Kan min makes företags konkurs påverka mig?
2020-05-03 Blir jag av med mina fordringsägare om jag begär mig själv i konkurs?

Alla besvarade frågor (81820)