Vad händer med skulderna vid dödsfall?

FRÅGA
Om en person är ensam och har bankskulder så dör personen vad händer med bankskulderna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om personen ifråga själv står på alla lån/skulder och han eller hon senare avlider ska skulderna lösas mot tillgångarna i dödsboet. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala av skulderna kommer ingen att ärva den resterande delen av skulden. Man skulle kunna uttrycka sig som så att skulden skrivs av och försvinner när innehavaren av skulden har avlidit.

På ovanstående sätt är det även om personen har efterlevande arvingar. Finns det skulder kvar som inte har täckts av tillgångarna i dödsboet blir inte arvingarna betalningsskyldiga för skulden. På samma sätt blir det också om personen i fråga har en make/maka ifall de gäller en skuld som personen har för sig själv.

Sammanfattningsvis kommer alltså skulden först och främst att lösas mot tillgångarna i dödsboet. Ifall skulden är högre än dödsboets tillgångar kommer resterande skuldbelopp att skrivas av. I Sverige råder nämligen en princip om att skulder inte ska ärvas, såvida man inte har gemensamma lån/skulder - då ansvarar man solidariskt för dessa.

Hoppas ovan angivet svar är till din hjälp och om inte, är du mer än välkommen att kommentera i kommentarsfältet nedan!

Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej. Relaterat till ovanstående angående arv av lån. Om tillgångarna består av en bostad, t.ex. bostadsrätt, och arvingarna inte säljer denna utan väljer att behålla den. Vad händer då med skulden? Det blir ju inga tillgångar som täcker skulden till banken. I mitt fall är jag medbetalare för ett lån till min syster. Om hon avlider och barnen behåller lägenheten så får jag i så fall betala banken. När det är klart så kan de sälja lägenheten och få en stor vinst. Hälsningar Torsten
2017-10-07 12:14
Hej Torsten, och ja det stämmer helt. Dina systers barn får vinsten för lägenheten om inte du personligen står som delägare i hemmet. Ifall du står som delägare flyttas hela huset på dig istället vad jag vet
2019-04-10 14:15
Kommentera
Relaterat innehåll