Vad händer med skulder vid dödsfall?

2020-08-31 i Bröstarvinge
FRÅGA
Vad händer med huslånet när vi har avlidit, blir barnen inblandade?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När ni avlider så kommer huslånet att övergå till dödsboet. I dödsboet så kommer skulderna att lösas mot tillgångarna som finns i dödsboet. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala av skulderna kommer ingen att ärva den resterande delen av skulden. Man skulle kunna uttrycka sig som så att skulden skrivs av och försvinner när innehavaren av skulden har avlidit.

På ovanstående sätt är det även om personen har efterlevande arvingar. Finns det skulder kvar som inte har täckts av tillgångarna i dödsboet blir inte arvingarna betalningsskyldiga för skulden.

Sammanfattningsvis kommer alltså skulden först och främst att lösas mot tillgångarna i dödsboet. Ifall skulden är högre än dödsboets tillgångar kommer resterande skuldbelopp att skrivas av. I Sverige råder en princip om att skulder inte ska ärvas, såvida man inte har gemensamma lån/skulder - då ansvarar man solidariskt för dessa. Era barn kommer således inte bli inblandade i huslånet som står på er.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Majken Thörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (470)
2021-11-29 Kan förälder göra sina barn arvslösa genom gåva till bara ett av barnen?
2021-11-17 Är ett särkullbarn arvsberättigat?
2021-11-14 Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?
2021-10-30 Hur kan en bröstarvinges rätt till arv tillvaratas?

Alla besvarade frågor (97625)