Vad händer med skulder om den skuldsatte avlider?

Hej, om någon har stora skulder till mig, vad händer om hen avlider?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar om vad som händer med en skuld när den skuldsatte avlider. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB). 


Vad som händer vid dödsfall


När en person dör så bildas ett dödsbo, vilket utgör en egen juridisk person, som övertar den avlidnes alla tillgångar och skulder (18 kap. 1 § ÄB). Det ska senast tre månader efter dödsfallet ske en bouppteckning, där den avlidnes skulder och tillgångar i belopp ska antecknas så som de var vid dödsfallet (20 kap. 4 § första stycket ÄB). De tillgångar som finns ska användas för att betala av de eventuella skulderna. Skulle det vara så att skulderna är större än tillgångarna, så kan inte skulderna betalas av och de måste då avskrivas. Det innebär alltså att det inte är möjligt att ärva någon annans skulder.


Sammanfattning


För att återkoppla till din fråga är det alltså följande som gäller. När någon avlider är det dödsboet som ska ansvara för att betala av eventuella skulder som den avlidne haft. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka alla skulder måste skulden avskrivas. Detta innebär i ditt fall att det finns en möjlighet att du inte får betalt för din fordran som du har, vilket dock beror på hur den skuldsattes tillgångar ser ut i förhållande till dennes alla skulder. 


Jag hoppas att du fick klarhet i din fråga och är det något annat du undrar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Mvh,


Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning