FrågaFAMILJERÄTTBodelning13/05/2022

Vad händer med samägd egendom som inte ska ingå i en bodelning?

Ett par har varit sambo ca 10 år. Paret har två minderåriga gemensamma barn. Inga övriga barn finns. Den ena sambon och föräldern har avlidit. Den efterlevande sambon har begärt bodelning. Det finns komplicerande faktorer kring dödsboet och dess egendom, varför vi skulle behöva veta vad som gäller lagligen. I parets gemensamma ägodelar finns mycket fritidsutrustning för bl a camping, såsom tält och annat som behövs för en familj, t ex belysning, matlagningsutrustning, etc. Vad jag förstår ingår inte fritidsutrustning i bodelning enligt sambolagen. Och det är ju lätt att sortera och fördela när det gäller personlig utrustning. Men hur räknas fritidsutrustning som inte är personlig som jag nämnt här och som använts av familjen gemensamt? Vems är det?

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att använda mig av sambolagen (samboL) för att besvara din fråga.

Egendomen som ingår i en bodelning mellan sambos är bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning, s.k. samboegendom (3 § samboL). Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § samboL). Precis som du skriver innebär det att fritidsutrustningen inte ska ingå i bodelningen, även om den införskaffades för gemensamt bruk och används av familjen gemensamt. I stället är det ägandeförhållandena som avgör vem fritidsutrustningen tillhör. 

Om fritidsutrustningen är köpt tillsammans med avsikten att den skulle användas gemensamt, innebär det att den ägs med samäganderätt. Om inget annat har avtalats äger de som har köpt utrustningen den med lika delar (1 § samäganderättslagen). Dödsboet, som träder in i den avlidnes sambons ställe, och den efterlevande sambon får dela upp utrustningen emellan sig genom ett avtal. Om de inte kan enas om vem som ska få vad kan detta lösas genom att de säljer egendomen  (6 § samäganderättslagen) 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”