Vad händer med restskatt för en avliden utan pengar i dödsboet?

FRÅGA
Min fostermor avled 23 aug. Har nu fått en restskatt på 3600 kr och jag undrar nu om den måste betalas.Dödsboets konto är noll kr eftersom alla besparingar gick åt till begravningen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om dödsbo finns i ärvdabalken (ÄB). Utifrån din fråga utgår jag ifrån att något arvskifte inte skett, och ingen ärvt några pengar. Om så ändå är fallet kommer pengar behöva betalas tillbaka för att betala av skatteskulden (21 kap 4 § ÄB).

Måste du betala skulden?

Det går att läsa på Skatteverkets hemsida att en skatteskuld som inte kan täckas av pengarna i dödsboet inte behöver betalas med dödsbodelägarnas egna pengar. Skulden restförs då istället till Kronofogden och skrivs av efter fem år.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (836)
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo
2020-07-30 Arvsrätt mellan särbos

Alla besvarade frågor (82723)