Vad händer med pengar på ett överförmyndarspärrat konto när huvudmannen avlider?

FRÅGA
Vad händer med pengarna som finns på ett överförmyndarespärrat konto när personen i fråga avlider?Tillfaller dom närmaste anhörig?
SVAR

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!


Vad händer när personen i fråga avlider?
Det som händer är att ansvaret för kontot övergår från överförmyndarnämnden till de anhöriga. Pengarna på ett överförmyndarspärrat konto ska alltså räknas med i all övrig egendom personens haft och delas ut genom ett arvskifte till de som har rätt att få arv.


Vem är närmast anhörig?
Ordningen på de som har en rätt enligt lag att få arv är:

Barn och barnbarn.Föräldrarna.Syskonen och syskonbarn.Mor - och farföräldrarMorbröder, mostrar, farbröder och fastrar

Se Ärvdabalken 2 kap 1-3 §.

Om du undrar något mer så kan ni kontakta Överförmyndarnämnden i kommunen personen bor i.


Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin Waldén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (348)
2019-05-08 Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
2019-04-28 Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?
2019-04-26 Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

Alla besvarade frågor (69090)