Vad händer med pengar på bankkonto vid separation från sambo?

FRÅGA
Jag och min sambo har separerat, och jag undrar vad som gäller med dom pengar vi har på våra egna konton?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om samboförhållande finns i sambolagen (SamboL).

När ett samboförhållande upphör måste en av samborna begära bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphör, om en bodelning ska ske (8 § 2 st. SamboL). Det som blir föremål för bodelningen är samboegendomen, dvs. gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Vid bodelningen delas egendomen lika mellan samborna.

Pengar på bankkonto utgör inte samboegendom, vilket innebär att den som äger dem, får dem. När det gäller gemensamma bankkonto brukar det oftast delas lika mellan samborna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emilia Simu
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2680)
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?
2020-08-01 Ska bildäck och gräsklippare tas upp i bodelningen vid upphörande av samboskap?

Alla besvarade frågor (82580)