Vad händer med pengar på bankkonto vid separation från sambo?

Jag och min sambo har separerat, och jag undrar vad som gäller med dom pengar vi har på våra egna konton?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om samboförhållande finns i sambolagen (SamboL).

När ett samboförhållande upphör måste en av samborna begära bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphör, om en bodelning ska ske (8 § 2 st. SamboL). Det som blir föremål för bodelningen är samboegendomen, dvs. gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Vid bodelningen delas egendomen lika mellan samborna.

Pengar på bankkonto utgör inte samboegendom, vilket innebär att den som äger dem, får dem. När det gäller gemensamma bankkonto brukar det oftast delas lika mellan samborna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emilia SimuRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning