Vad händer med nyttjanderättsavtal som dödsboet ingått för sin egendom, efter arvskiftet?

Hej.

Jag undrar om avtal som ingåtts under dödsbo gäller efter att arvskifte görs? Till exempel hyresavtal för uthyrning av villa eller lägenheter?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort sagt, så ja, sådana avtal fortsätter att gälla även efter arvskiftet.

I detta fall, då det handlar om uthyrning av objekt, kan det ses som att själva objektet (villan eller lägenheten) är belastad med någons nyttjanderätt.

Detta innebär att om du exempelvis som arvinge ärver en lägenhet som någon annan bor i med nyttjanderätt (hyresrätt) till lägenheten, måste du förhålla dig till avtalet. Den som då ärver objektet inträder i ett sådant fall också i avtalet som hyresvärd, och måste följa avtalet som gällde mellan hyresgästen och den förra, nu avlidne ägaren. Därmed måste avtalsvillkor som uppsägningstid och dylikt iakttas av den nya ägaren till objektet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000