Vad händer med nyttjanderättsavtal som dödsboet ingått för sin egendom, efter arvskiftet?

2019-03-23 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej.Jag undrar om avtal som ingåtts under dödsbo gäller efter att arvskifte görs? Till exempel hyresavtal för uthyrning av villa eller lägenheter?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort sagt, så ja, sådana avtal fortsätter att gälla även efter arvskiftet.

I detta fall, då det handlar om uthyrning av objekt, kan det ses som att själva objektet (villan eller lägenheten) är belastad med någons nyttjanderätt.

Detta innebär att om du exempelvis som arvinge ärver en lägenhet som någon annan bor i med nyttjanderätt (hyresrätt) till lägenheten, måste du förhålla dig till avtalet. Den som då ärver objektet inträder i ett sådant fall också i avtalet som hyresvärd, och måste följa avtalet som gällde mellan hyresgästen och den förra, nu avlidne ägaren. Därmed måste avtalsvillkor som uppsägningstid och dylikt iakttas av den nya ägaren till objektet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (545)
2020-02-12 Hur ska arvet fördelas?
2020-01-20 Hur kan man sälja en fastighet utan en dödsbodelägares samtycke?
2019-12-31 Hjälp med arvsskifte
2019-12-28 Kan man polisanmäla en person som försvårar ett arvskifte genom att vägra delta och samarbeta?

Alla besvarade frågor (77228)