Vad händer med min skuld på vårt gemensamma hus vid bodelning mellan sambor?

Hej,

Jag och min sambo köpte ett hus för 3 år sedan. Vi har inget samboavtal (som man såklart borde haft).

Huset kostade 2 200 000 och jag lånade personligen upp ca 550 000 SEK till kontantinsats och renovering.

Nu skall vi separera, och min fråga är om jag har någon rätt till "mina" 550 000 SEK efter försäljningen av huset. Eller blir det så att skulden är min personlig, men huset delas lika mellan oss?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Eftersom det inte framgår av din fråga kommer jag utgå ifrån att ni äger huset hälften var. Jag kommer också utgå ifrån att din skuld till banken är 550 000 SEK. Om du betalat av på lånet och skulden nu är till exempel 300 000 SEK är det den summan som ska räknas med. Jag utgår också ifrån att ert hus är värt 2 200 000 SEK idag.

Vad ingår i bodelningen mellan sambor?

Då två sambor separerar ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ingår samboegendomen (8 § SamboL). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Eftersom ni köpt huset tillsammans med avsikten att bo där tillsammans är det samboegendom och ska ingå i bodelningen. Även era möbler, hushållsmaskiner och liknande som någon av er köpt med avsikten att ni ska använda det tillsammans ska ingå (6 § SamboL).

Hur går bodelningen till?

Vid bodelningen ska era andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Först kommer all er respektive samboegendom listas på er sida, och all er egendom som inte är samboegendom kommer listas som annan egendom. Det ni äger gemensamt listas med hälften var hos er.

Efter att all egendom listats får varje sambo avräkna så mycket som krävs för att täcka sina skulder (13 § SamboL). Sådana skulder som är direkt hänförliga till samboegendomen får avräknas därifrån. Alla skulder som inte är direkt hänförliga till samboegendomen ska avräknas från annan egendom, och endast om annan egendom inte räcker till får man avräkna från samboegendomen (13 § andra stycket SamboL).

Efter att avdrag för skulder gjorts ska det som återstår av samboegendomen läggas ihop och delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta är det värde som varje sambo ska få efter bodelningen. Efter att man vet detta ska samboegendomen fördelas på lotter (16 § SamboL). Detta för att man ska veta exakt vilken egendom varje sambo ska få. Eftersom detta inte var din fråga kommer jag inte gå in i mer detalj på det. Om du undrar över det är du välkommen att ställa en ny fråga.

Din situation

Jag kommer nedan visa en bodelning om man utgår ifrån att det enda ni äger är huset, ingen annan samboegendom och ingen annan egendom.

Du Din sambo

Hus 1 100 000 Hus 1 100 000

Skuld -550 000

Summa: 550 000 1 100 000

Totalt: 1 650 000

Delas på två: 825 000 var.

Detta innebär att du får behålla 550 000 för att täcka dina skulder plus de 825 000 du får då ni delar lika. Du kommer alltså efter en sådan här bodelning ha 1 375 000 SEK och din sambo kommer ha 825 000 SEK.

Du måste dock komma ihåg att detta var en väldigt förenklad bodelning, samt att jag utgick ifrån att huset är värt 2 200 000 SEK och att din skuld är på 550 000 SEK. I er riktiga bodelning kommer ju även all annan samboegendom, och eventuella andra skulder ingå, samt de riktiga värdena för huset och din skuld. Men jag hoppas att detta ändå kunde göra det lite tydligare för dig. Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning