Vad händer med min lägenhet när jag och min sambo separerar?

FRÅGA
hej jag äger en lägenhet, min flickvänn har blivit min sambo förra året. Hon har en 9 åring på 50% jag har en 11 åring på 50% båda från tidigare äktenskap.Nu har vi gjort slut och jag vill att hon flyttar ut mitt hem men hon säger att hon inte har nånstans att vara.Vad har jag för rättigheter, som ägare av lägenhet och ensam låntagare? Får hon verkligen göra så? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Med anledning av informationen i din fråga blir Sambolagen (SamboL) tillämplig för att besvara din fråga.

Då ert samboförhållande har upphört enligt 2 § SamboL ska en bodelning mellan er göras, enligt 8 § SamboL. Denna bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphördes. Det som ska ingå i bodelningen är samboegendom, enligt 12 § SamboL. Enligt 3 § SamboL är samboegendom bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Vad som anses som sambors gemensamma bostad framkommer i 5 § SamboL. Notera 5 § 3 p SamboL som säger att sambors gemensamma bostad är byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknade rätt, om byggnaden eller delen av byggnaden är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehavs huvudsakligen för detta ändamål. Detta innebär att om lägenheten ni bor i, införskaffades för ert gemensamma bruk och hem, kommer lägenheten att anses som er gemensamma bostad, trots att du står som ägare och ensam låntagare för lägenheten, enligt 5 § SamboL och blir därmed samboegendom som kommer att ingå i bodelningen, enligt 3 och 8 § § SamboL. Detta då din före detta sambo kan ha dold samäganderätt till lägenheten, enligt lag om samäganderätt. Dold samäganderätt innebär att make/sambo kan ha rätt till en andel i en egendom, trots att den andra maken/sambon står ensam som avtalspart. För att dold samäganderätt ska föreligga ska tre kriterier vara uppfyllda. Det första är att egendomen har köpts för gemensamt bruk. Det andra kriteriet är att den andra maken/sambon som inte utåt framträder som ägare (den så kallade dolda ägaren, i ditt fall, din före detta sambo) har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet vid köptillfället. Om dessa två kriterium är uppfyllda, blir utgångspunkten att det tredje kriteriet också är uppfyllt, att äganderätten är gemensam.

Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att du köpte lägenheten innan din före detta sambo flyttade in hos dig, vilket i sådana fall skulle innebära att dold damäganderätt inte föreligger och därmed är inte din lägenhet samboegendom och ska inte ingå i bodelningen, enligt 2 och 8 § § SamboL. Detta innebär då att din lägenhet ska hållas utanför bodelningen då den utgör enskild egendom och därmed kan inte din före detta sambo få rätt till lägenheten.

Dock kan din före detta sambo få rätt till din lägenhet och överta din äganderätten, om din före detta sambo anses bäst behöva den och att det med övriga omständigheter anses skäligt. Detta kan göras då hon har barn, enligt 22 § SamboL. Men med tanke på att du också har barn och att det är din lägenhet från början, bör din före detta sambo bevisa att hon verkligen behöver bostaden och att du skulle kunna hitta en annan bostad enklare, än vad hon kan. Detta innebär att din före detta sambo endast kan få rätt till din lägenhet om synnerliga skäl talar för det, vilket enligt rättspraxis (det vill säga tidigare avgöranden från högsta domstolen) är mycket svårt. Om det dock skulle anses att din före detta skulle få rätt till din lägenhet, ska hon ersätta dig för bostadens värde. Detta beräknas genom att bostadens värde avräknas vis bestämmandet av era andelar i bodelningen, om du som lämnar bostaden kan tillgodoses på det sättet, enligt 22 § 3 st SamboL.

För att sammanfatta mitt svar kan din föredetta sambo få rätt till din lägenhet om:
1.Hon anses ha dold samäganderätt till bostaden enligt lag om samäganderätt eller,
2.Hon anses bäst behöva bostaden och synnerliga skäl talar för det.

Dock bör det tilläggas att utifrån informationen i din fråga verkar inte din förra sambo ha dold samäganderätt och att hon ska få rätt till lägenheten på grund av synnerliga skäl är mycket svårt. Därav borde din rätt till din lägenhet vara starkare och därmed bör den tillfalla dig.

Om du känner dig osäker på din situation och önskar mer stöd eller hjälp, råder jag dig till att kontakta några av våra jurister här på Lawline. Annars hoppas jag att du fick hjälp med din fråga och lycka till!

Vänligen,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2478)
2019-12-05 Skulder i samboförhållande
2019-12-04 Hur ger vi vår dotter en bostad utan att den blir samboegendom?
2019-12-04 Ska fritidsboende ingå i bodelning mellan sambor?
2019-12-03 Hur upprättar vi ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (75291)