Vad händer med min enskilda egendom när jag går bort?

Hej! Jag har en fråga om enskild egendom. Jag har del i en sommarstuga, den är min enskilda egendom. När jag dör, blir då delen i huset mina döttrars enskilda egendom? Eller upphör egendomen att vara enskild då? 

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Korta svaret är att dina döttrar kommer ärva din enskilda egendom, förr eller senare. Vidare upphör inte egendomen att vara enskild bara för att du går bort. Däremot blir juridiken något mer komplicerad när du har en make/maka som fortfarande lever när du går bort. 

När någon i ett gift par dör upplöses äktenskapet (1 kap. 5 § äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB). När äktenskapet upplöses ska parentes egendom fördelas mellan dem genom en bidelning. Detta är alltså egendomen som inte utgör testamente och enskild egendom som ska delas (9 kap. 1 § ÄktB). Det som ingår i bodelningen är alltså giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄktB). 

I det fallet kommer din enskilda egendom (delen i sommarstugan) inte ingå i bodelningen utan förbli enskild egendom. Däremot är huvudregeln att delen i sommarstugan kommer tillfalla efterlevande make/maka som denne kan förfoga över fritt (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalk 1958:63), ÄB). Efter att efterlevande make/maka går bort tillfaller delen i sommarstugan döttrarna enligt deras rätt som bröstarvingar efter dig (2 kap. 1 § ÄB). För att döttrarna ska få del av sommarstugan direkt och inte efterlevande make/maka kan du testamentera bort egendomen till dem.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Har du fler frågor eller funderingar så tveka inte att vända dig till Lawline igen!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”