FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal29/10/2018

Vad händer med min egendom när sambo går bort? Kan jag undanta mina syskon arv genom testamente?

Jag och min sambo(sedan 50år tillbaka) har inga egna barn men min sambo som tidigare varit gift har två vuxna barn från äktenskapet.Vi bor i en insats lgh och min sambo har -några år sedan- överlåtit lgh till mig genom gåvobrev.Måste jag, om sambon dör först m betala halva av lgh:ts värde till hans barn eller är lgh min enskilt ägodel.Vad gäller andra ägodelar har jag förstått att det måste delas lika oavsett om jag har köpt och ensam betalat vissa kapitalvaror.Eller kan jag få behålla "mina egna saker". Iom att jag har inga egna barn kommer mina syskon ärva mig men om jag vill skriva testamentet till någon annan i stället kan mina syskon kräva sitt? /Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du dels undrar om din sambos särkullbarn har rätt till del i din egendom om din sambo går bort före dig. Vidare förstår jag att du också undrar om du kan testamentera bort din kvarlåtenskap så att dina syskon inte ärver dig.

Om ett samboförhållande upphör, av en annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska en bodelning genomföras om någon av samborna begär det (se 8 § Sambolagen (SamboL)). I en sådan bodelning ska samboegendom ingå och fördelas mellan makarna. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk, oavsett vem som förvärvat egendomen (se 3 § SamboL). Till samboegendom hör dock inte egendom som genom villkor från tredje man (dvs annan än den andre sambon) vid t.ex. gåva eller arv förklarats vara enskilda egendom (se 4 § SamboL). Genom ett samboavtal kan samborna också gemensamt bestämma att viss egendom inte ska ingå i en bodelning (se 9 § SamboL). Att din sambo överlåtit lägenheten till dig innebär därmed inte per automatik att den ska undantas bodelningen utan det krävs att detta framgår av ett samboavtal.

När ett samboförhållande upphör till följd av att ena sambon går bort är det endast den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning (se 18 § SamboL). Ifall du som efterlevande inte vill att bodelning ska ske kan du därmed avstå från att begära en. Genom att inte begära en bodelning ska din sambos särkullbarn inte ha möjlighet att få rätt till del i din egendom.

När det gäller frågan om testamentsrätt så är det helt fritt att genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap (se 9 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). För testatorns bröstarvingar finns ett laglottsskydd som innebär att bröstarvingen genom att jämka testamentet alltid har rätt att få ut sin laglott dvs hälften av det arv som denne skulle haft rätt till om testamentet inte fanns (se 7 kap. 3 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB). Något sådant skydd finns dock inte för andra arvingars arvsrätt. Detta innebär att du fritt kan testamentera bort din egendom och att dina syskon i sådana fall inte kommer kunna kräva ut något arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa WanhataloRådgivare
Hittade du inte det du sökte?