Vad händer med lånet till min dotter efter min bortgång?

2017-08-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag har lånat ut en summa pengar till min dotter i samband med husköp. Lånet skall amorteras med en viss summa per månad men det kommer med den takten att ta c:a 21 år att betala lånet. Eftersom jag förmodligen hinner dö innan dess, vad kommer att hända med lånet efter min död ? Måste jag skriva i skuldebrevet att lånet ska vara förskott på arv ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här.

Din dotter räknas enligt Ärvdabalkens 2 kap. 1§ 1 stycket som din bröstarvinge. Alla gåvor av lite större ekonomisk betydelse som du ger till din dotter under din livstid ses automatiskt som ett förskott på hennes arv, enligt Ärvdabalkens 6 kap. 1§ 1 stycket. Detta gäller så länge du inte uttryckligen skrivit i skuldebrevet eller liknande att resterande belopp av lånet inte ska ses som något förskott på arv.

Svaret på dina frågor är alltså att den del av lånet som din dotter ännu inte hunnit betala av när du går bort kommer att räknas som ett förskott på hennes arv efter dig. Detta sker automatiskt. Du behöver med andra ord egentligen inte skriva att lånet ska ses som förskott på arv i skuldebrevet.

Med detta sagt skadar det aldrig att vara extra tydlig. Jag skulle därför rekommendera att du, trots att det egentligen inte är nödvändigt, skriver i ett testamente att du vill att det belopp som dottern ännu inte hunnit betala av ska ses som förskott på hennes arv efter dig, om det är vad du önskar. Tänk också på att tydligt dokumentera de avbetalningar som din dotter faktiskt hinner göra innan din bortgång. Om din dotter, efter att du gått bort, inte kan visa upp de avbetalningar hon gjort finns annars en risk att hela lånesumman räknas som förskott på arv trots att dottern givit tillbaka en större del av lånesumman.

Hoppas att detta besvarade dina frågor! Om du eller din dotter har fler frågor är ni givetvis välkomna att vända er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?