Vad händer med lägenheten nu när vi ska skilja oss?

2019-08-18 i Bodelning
FRÅGA
Jag äger 100% av lägenheten och står på lånet, det gjorde jag innan vi gifte oss, nu ska vi skilja oss. Vad händer? Måste jag dela med mig allt om lägenheten ska säljas, och hur blir det med lånet som finns kvar på lägenheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom dina frågor rör äktenskapsskillnad, bodelning och vad som händer med den gemensamma bostaden kommer äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) att vara aktuell lag.

Måste jag dela med mig allt om lägenheten ska säljas?

När skilsmässan har skett ska makarnas egendom delas upp genom att en bodelning genomförs, vilket framgår av ÄktB 9 kap. 1 § och 9 kap. 4 §. För att veta vad som ska ingå i en bodelning behöver man veta vilken klassificering era tillgångar har; ifall de är giftorättsgods eller enskild egendom.

Det som ska ingå i bodelningen är giftorättsgods, ÄktB 10 kap. 1 §. Frågan är därför ifall lägenheten är giftorättsgods eller inte, eftersom det som är enskild egendom inte är giftorättsgods. Enskild egendom är enligt ÄktB 7 kap. 2 § bl.a. egendom som är enskild pga. ett äktenskapsförord, villkor i ett gåvobrev, egendom som maken ärvt eller erhållit genom testamente. Är något giftorättsgods betyder det att den andra maken har rätt till hälften av egendomens värde. Är lägenheten giftorättsgods innebär det alltså att den andra maken har rätt till hälften och att den ingår i en bodelning. Skulle lägenheten vara enskild egendom ingår den inte i bodelningen.

En bodelning görs i enlighet med äktenskapsbalkens elfte kapitel och innebär att makarna delar på hälften av det totala giftorättsgodset efter att skulderna har dragits av. Om värdet på det totala giftorättsgodset är t.ex. 1 400 000 kr efter skuldavräkning har vardera make rätt till 700 000 kr.

Därefter görs en s.k. lottläggning där frågan om bl.a. vem som tar över bostaden besvaras. ÄktB 11 kap. 7 § beskriver att giftorättsgodset ska fördelar på lotter och att varje make har rätt att få den egendom som de önskar.

Maken som bäst behöver bostaden har rätt att få lägenheten och en vidare förutsättning är att det med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses vara skäligt, vilket framgår av ÄktB 11 kap. 8 §. Om den andre skulle ta över bostaden ska den andra maken tillgodoses med egendom ur giftorättsgodset eller betala motsvarande belopp i pengar, ÄktB 11 kap. 10 §. Om lägenheten säljs därefter är upp till den make som fått rätt till den.

Hur blir det med lånet som finns kvar på lägenheten?

Om den andra maken skulle ha mer rätt till bostaden är en ytterligare förutsättning för att det ska ske att maken som står på lånet befrias från sitt betalningsansvar, enligt ÄktB 11 kap. 8 §. Banken måste godkänna den nya låntagaren och kontrollera ifall den andra maken kan betala tillbaka lånet.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2557)
2020-07-10 Vem betalar för bodelningsförättaren?
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån

Alla besvarade frågor (81791)