Vad händer med lägenheten en sambo har köpt när samboförhållandet upphör?

FRÅGA
Hej! Jag köpte en bostadsrätt för 6mån sedan och bor nu ihop med min fv. Jag står som ensam ägare på lägenheten och på lån. Jag vill vara säker på att JAG får ut lägenhetens fulla värde+vinst när jag säljer. Måste jag då skriva ett samboavtal med flickvännen för att kunna säkra detta, och måste det då vara med en jurist eller går det att skriva hemma dvs att underskrifterna är det viktiga, om det någon gång skulle bli en tvist?Lite uppgifter som jag antar att du behöver:Fv fanns med när jag köpte lägenheten men lägenheten hade jag köpt oavsett om fv fanns med i bilden eller inte. Fv flyttade dock in så gott som samma dag. Fv är inte skriven hos mig i nuläget.Fv är med och betalar på hyra, el-förbrukning och bredband. Vi delar ungefär 50/50 på detta. Jag står för allt annat inkl lån/amortering.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för vad som gäller egendom i samboförhållanden finns i sambolagen (SL).

Vad som är samboegendom

Eftersom ni bor i lägenheten tillsammans utgör den er gemensamma bostad och eftersom din flickvän var med när du köpte lägenheten skulle den förmodligen anses vara köpt för er gemensamma användning. Om det är så anses lägenheten utgöra samboegendom, det spelar ingen roll att endast du är ägare till den (3 och 5 § SL).

Om ni skulle flytta isär skulle ert samboförhållande upphöra (2 § SL). Då kan någon av er begära att er respektive samboegendom ska fördelas mellan er genom bodelning och eftersom lägenheten, med stor sannolikhet är samboegendom, så ska den då ingå i en bodelning (8 § SL).

Hur en bodelning går till

När en bodelning görs så ska först deras respektive andelar i samboegendomen beräknas (12 § SL). Denna beskrivning kommer nu utgå från att lägenheten är den enda samboegendomen och att den är värd 2 miljoner kronor. Det innebär att du har samboegendom för två miljoner. Du får sedan räkna av dina skulder som är kopplade till lägenheten. Om dessa är en miljon så har du kvar en miljon i samboegendom. Om du har andra skulder som inte är kopplade till lägenheten får du räkna av dessa på lägenheten om du inte kan få täckning för skulderna ur egendom som inte utgör samboegendom (13 § SL).

Det som återstår av samboegendomen när du dragit av dina skulder läggs sedan samman med din flickväns samboegendom. Nu utgick jag från att hon inte hade någon samboegendom. Värdet som är en miljon delas sedan mellan er vilket innebär att ni får en andel på 500 000 kronor var (14 § SL).

Detta innebär att din flickvän skulle få del av lägenhetens värde om ert samboförhållande upphör. För att undvika detta måste ni, som du skriver, upprätta ett samboavtal.

Hur sambolagen avtalas bort

Sambolagen kan inte avtalas bort i sin helhet men du och din sambo kan avtala att bodelning inte ska ske eller att viss egendom, t ex lägenheten, inte ska ingå i en bodelning. Ett sådant avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda två (9 § SL). Det finns inget krav på att någon jurist ska skriva samboavtalet utan det räcker med att det är skriftligt och att ni båda undertecknar det men om det skulle uppstå en tvist kan det vara bra att ha ett tydligt samboavtal med formuleringar som syftar till det ni tänkte när ni skrev det och det kan därför vara bra att ta hjälp att skriva det. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt samboavtal så kan ni få det genom vår avtalstjänst här.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?