Vad händer med lägenhet efter separation om man inte har samboavtal?

FRÅGA
Hej!Om man flyttar tillsamman till en lägenhet utan samboavtal och den ena partner betalar insatsen på 40000kr och även tar hela lånet på 2,4 miljoner .Hur blir fördelningen med insatsen och lånet på lägenheten?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Man räknas som sambor om man stadigvarande bor ihop (1 § sambolag). När samboförhållandet upphör ska en bodelning mellan samborna ska ske om någon av dessa begär det (8 § första stycket sambolag). En sådan begäran måste ske inom ett år från dess att samboförhållandet upphör (8 § andra stycket sambolag).

Vid en bodelning ska endast samboegendom räknas in (12 § sambolag). Vad som utgör samboegendom är bland annat sambornas gemensamma bostad, förutsatt att den förvärvats för gemensam användning (3 § sambolag).

Har ni inget samboavtal och har bostaden förvärvats för gemensam användning utgör alltså bostaden samboegendom. Det spelar ingen roll då att endast en av er betalat för lägenheten - bostaden ska ändå ingå i bodelningen. Det lån, som är kopplat till samboegendomen, som kvarstår får dock avräknas vid bodelning som en skuld när man räknar ut bodelningen, d.v.s. hur mycket vardera sambo ska erhålla.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2634)
2020-05-31 Bröstarvingars arvsrätt
2020-05-29 Kan ett samboavtal gälla före ägandeförhållandena enligt ett köpekontrakt?
2020-05-28 Vilka rättigheter har en sambo vid en separation?
2020-05-27 Vem får behålla hunden vid avslutat samboförhållande?

Alla besvarade frågor (80615)