Vad händer med huset vid skilsmässa om ena maken står på köpekontraktet samt på banklånet och det finns gemensamt barn?

2020-07-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag undrar vad som händer med huset vid skilsmässa om enbart ena partner står i köpekontraktet inkl. banklånet och det finns gemensamt barn?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i äktenskapsbalken.

Jag utgår från att du och din partner inte har ett äktenskapsförord.

Du och din partners gemensamma bostad är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan er

När du och din partner ingick ett äktenskap omvandlades all er egendom till giftorättsgods, i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är det som kommer att delas lika mellan er vid eventuell bodelning, vid t.ex. skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Ni har alltså rätt till hälften av värdet på era gemensamma tillgångar (11 kap. 3 § andra meningen ÄktB).

Huset anses vara er gemensamma bostad, om den är avsedd som din och din partners gemensamma hem och används huvudsakligen för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Den gemensamma bostaden är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan er. Det spelar därför ingen roll vem av er som står på köpekontraktet eller banklånet.

Rätten kan pröva vem av makarna som har störst behov av bostaden

Det finns dock ett undantag för makars gemensamma bostad som stadgar att den make som behöver bostaden mest har rätt till denna med avräkning på sin lott i bodelningen (11 kap. 8 § ÄktB). Undantaget förutsätter att du eller din make inte fått huset genom arv, gåva eller testamente med en föreskrift om att det ska vara någons enskilda egendom i enlighet med 7 kap. 2 § första stycket p 2–4 ÄktB. Detta är inte ett problem i ert fall eftersom ni verkar ha tagit ett banklån för att finansiera huset.

Ensam vårdnad över gemensamt barn talar för att den föräldern bör behålla bostaden vid behovsprövningen

Vid prövningen om vem som har störst behov av bostaden beaktas exempelvis om du eller din partner får ensam vårdnad över era gemensamma barn. Om du får ensam vårdnad över ett gemensamt barn, talar det för att du bör behålla huset för barnens skull och trygghet.

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2755)
2021-03-06 Hur kommer vi överens om bodelningen och kan min f.d. tvinga mig att sälja huset?
2021-03-03 Vad ingår i bodelning
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (89960)