Vad händer med huset om maken dör och har särkullbarn?

FRÅGA
Hejsan . Jag är gift och min man äger 100% av huset vi bor i. Han har två barn sedan tidigare som vi ej har kontakt med . Vi har ett gemensamt barn . Vad gäller om min make skulle gå bort ( han är mycket äldre än mig ) Med vänlig hälsning, L
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har delat upp svaret i tre delar för att hjälpa dig få klarhet i hur detta kan komma att utspela sig vid ett eventuellt dödsfall.

Vid dödsfall i äktenskap

Enligt äktenskapsbalken upplöses ett äktenskap vid ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). När ett äktenskap upplöses sker en bodelning där egendomen fördelas, i det här fallet, mellan dig och din man. Syftet med bodelningen är att det sammanlagda nettovärdet av både din och din makes giftorättsgods ska delas lika mellan er, och, vid din makes eventuella bortgång, mellan efterlevande make och dödsboet. I en bodelning ingår all egendom som utgör giftorättsgods, med detta avses egendom som inte gjorts till enskild egendom. Huset kommer att ingå i bodelningen oavsett att din man äger det till fullo, så länge som huset inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord.

Hur kvarlåtenskapen fördelas

Vid det fallet att din make går bort kommer hälften av huset att tillfalla dig och andra halvan, som utgör din makes kvarlåtenskap, att tillfalla dödsboet som utgör en egen juridisk person. Kvarlåtenskapen i dödsboet ska fördelas genom arvskifte mellan arvstagarna som i det här fallet utgörs av ert gemensamma barn och din mans två barn sedan tidigare. Om vi utgår från situationen att kvarlåtenskapen utgörs enbart av ena halvan av huset så kommer den att delas upp i tre delar för att alla arvstagare ska få lika del av dödsboet.

Låt mig illustrera med följande exempel:
Huset är värderat till 1 200 000 kr och inga lån föreligger. Genom bodelningen kommer 600 000 kr utgöra din giftorättsandel och de resterande 600 000 kr kommer tillfalla dödsboet efter din man. Eftersom att barnen tillhör den första arvsklassen kommer de att ta lika lott, 200 000 kr (600 000 kr delat på tre) av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ärvdabalken). Huvudregeln är att efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn (3 kap. 1 §), däremot följer av samma stycke att särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt. Detta innebär att du måste lösa ut din makes två tidigare barn för att kunna bo kvar i huset. Om detta inte skulle vara möjligt så kan situationen uppstå att du blir tvungen att sälja huset för att de ska få sin arvslott.

Livförsäkring och testamente

Detta medför en besvärlig situation som kan undvikas genom att din man exempelvis tecknar en livförsäkring med dig som förmånstagare. Genom ett testamente kan upprättas ett förmånstagarförordnande som medför att livförsäkringen inte ingår i kvarlåtenskapen. Detta kan ge en ekonomisk trygghet för det fallet att din make skulle avlida och skulle kunna göra det möjligt för dig som efterlevande maka att bo kvar i bostaden, skulle den ekonomiska situationen i övrigt vara besvärlig. Det går även att genom ett testamente be särkullbarnen att vänta med att ta ut sitt arv och istället bli efterarvingar så som ert gemensamma barn. Det ska dock uppmärksammas att särkullbarn alltid har rätt att få ut halva sin arvslott, den så kallade laglotten.

Jag hoppas detta har besvarat och klargjort de funderingar du hade. Om du upplever att du är i behov av ytterligare hjälp får du gärna höra av dig till Lawline igen!
Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (872)
2019-08-21 Kolla om en person har fått ett arv
2019-08-21 Dödsbodelägare hör inte av sig
2019-08-19 Arvsrätt - uppdelning
2019-08-17 Min morfar har ett barn sedan tidigare, hur blir det med arvet efter honom?

Alla besvarade frågor (72145)