Vad händer med gemensam köpt bil vid äktenskapsskillnad?

2020-10-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej, mi fru och jag köpte en bil tillsammans, vi håller på skilsmässa och bilen står på hennes namn. Vi har redan mycket konflikt men nån dag för vi sälja bilen eftersom vi fortfarande använder bilen både och. Snart är det betanke tiden slut eftersom vi har ett barn tillsammans, på november och då kommer att vi ha vart eget liv. Vi pratade att vi skulle sälja bilen och få hälften av pengarna fast vi har inte gjort det. Min fråga är, när vi är skilda och vi inte har sålt bilen kan hon behålla bilen till sig själv eftersom då är vi inte gifta eller kan jag fortfarande kräva henne hälften av pengarna om vi säljer bilen då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån det du berättar i ditt inlägg förstår jag situationen som att ni tillsammans under äktenskapet har köpt en bil som ni båda har använt för gemensamt bruk. Jag tolkar det som att din fråga är ifall din fru får behålla bilen efter äktenskapsskillnad då den är köpt i hennes namn.

Regler om detta återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap tar slut med anledning av äktenskapsskillnad aktualiserar reglerna i 9 kap ÄktB om bodelning. Bodelningen innebär att makarnas egendom delas upp mellan de. Makar kan ha två typer av egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Enligt huvudregeln i svensk rätt ska all egendom som är giftorättsgods ingå i bodelningen och delas på hälften, 11 kap 13 § ÄktB. Till giftorättsgodset hör allt som inte räknas som enskild egendom enligt 7 kap 1 och 2 §§ ÄktB. Enskild egendom är enbart sådan som har avtalats att inte ingå i bodelningen inom t.ex äktenskapsförord, förbehåll i testamente eller gåvobrev. Viktigt att beakta här är att den egendom som kommer ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods vid den dag då talan om skilsmässa väcktes, alltså den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad kom till tingsrätten, 9 kap § 3 ÄktB.

Bodelningen bestämmer först hur stor andel av boet som vardera makarna ska få. Sedan görs en lottläggning. Denna beskriver vilken make som tar vilken egendom. En eventuell skifteslikvid kommer beräknas om fördelningen blir ojämn, som är den summa som någon av makarna eventuellt ska betala till den andra.

I ert fall

Bilen kommer alltså ingå i giftorättsgodset om ni inte har avtalat om något annat. Den kommer därför ingå i bodelningen. Med anledning av detta är det bra att värdera bilen och eventuellt lån på denna. Både bilen och eventuella skulder på den kommer att fördelas lika mellan er. När man sedan har avgjort hur stor del av boet ni ska ha, kommer en lottläggning göras för att avgöra vilken make som får vilken egendom. Huvudregeln är att vardera make ska få behålla sin egendom.

Eftersom att bilen kommer ingå i giftorättsgodset och om ni väljer att inte sälja den så att din fru kan behålla bilen i fortsättningen så bör du enligt likadelningsprincipen få ett motsvarande värde i annan egendom eller pengar så att fördelningen mellan er blir jämn.

Det är viktigt att jag påpekar att bodelningen i praktiken kommer att påverkas av alla era tillgångar och skulder. Att enbart göra en bedömning utifrån informationen presenterad om bilen blir därmed svårt.

Hoppas detta svar gav dig viss klarhet kring din situation! Skulle fler frågor eller behov av ytterligare juridisk rådigvning uppstå är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vi erbjuder både hjälp av jurist eller gratis telefonrådgivning! Här nedan kommer hänvisningar till dessa två alternativ:

- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,


Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92143)