Vad händer med gåva av fastighet där gåvogivaren bor kvar

FRÅGA
Hej! Min mamma har gett bort en fastighet i gåva till ett av syskonen. Inte förskott på arv. Vad gäller den dagen hon avlider, då hon bor kvar i fastigheten. Vad gäller för resten av syskonen. Undrande
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Er mamma har gett bort fastigheten till ett av sina barn, d v s ett syskon till dig. Kanske med villkor om att få bo kvar till sin död. Ägandet av fastigheten har då övergått till ditt syskon. Det som händer när din mor avlider är att ägaren till fastigheten då är fri att disponera fastigheten helt själv.

Det finns en möjlighet att inom ett år från bouppteckning att väcka talan vid domstol om att gåvan är att jämställa med testamente, det så kallade förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB)). Laglotten är halva arvslotten och är den del av arvet som en bröstarvinge (barn till förälder) alltid har rätt till (7 kap. ÄB). Ett typexempel på när förstärkt laglottsskydd kan bli aktuellt är just när den som givit gåvan själv har haft nytta av gåvan fram till sin död.

Hoppas du fick svar på frågan.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (982)
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?
2021-11-15 Vad händer om skulderna överstiger tillgångarna i dödsboet?
2021-11-14 Vad händer om en arvinge går bort innan arvskifte?

Alla besvarade frågor (97337)