Vad händer med gammalt testamente när nytt upprättas?

Vad gäller med det gamla testamentet när man upprättat ett nytt. Är det skillnad om det första man skrev var tillsammans med en dåvarande make?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag ser det har du två frågor som du vill att jag ska besvara. Jag börjar med din första fråga.

Fråga 1.

Med stöd av 10 kap 2 § Ärvdabalken och av tidigare praxis från Högsta Domstolen så anses upprättandet av ett nytt testamente som återkallelse av det gamla. Det innebär således att det nya testamentet börjar gälla, under förutsättning att det nya testamentet uppfyller formkraven i 10 kap 1 § Ärvdabalken för giltighet.

Dvs. det nya testamentet ska vara:
- Skriftligt
- Undertecknat av testatorn
- Två vittnen ska samtidigt vara närvarande vid undertecknande av testatorn.

Slutats: Om ovan nämnda krav är uppfyllda så ersätter således det nya testamentet det gamla! Det gamla blir ogiltigt.

Fråga 2.

Nej, det spelar ingen roll. Testamentet ska ge uttryck för din yttersta vilja, och därav är det bra att ersätta ett gammalt med ett nytt, om din vilja har förändrats med tiden.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan HåkanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning