Vad händer med fritidshus när sambos separerar?

FRÅGA
Om sambos ska separera och fritidshuset/sommarstugan är inköpt tillsammans. Hur gör man då när den ena partner inte vill sälja utan ska ha det!!!Hur löser man ut den andra partner då? Och om båda vill ha det, hur gör vi då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i sambolag och lag om samäganderätt.

Den egendom som ska bli föremål för bodelning enligt sambolagen är endast bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Lagen ska vidare tillämpas på permanentbostaden men inte fritidsbostad, vilket innebär att fritidshuset inte kommer omfattas av bodelning.

Av din fråga framgår det att fritidshuset är inköpt tillsammans. Om ni inte kan komma fram till en lösning om vem som ska ha fritidshuset, om någon ska köpa ut den andra, finns alltid möjligheten att sälja. Som delägare har man rätt att hos rätten begära att en samägd fastighet ska säljas på offentlig auktion (6 § lag om samäganderätt). Ni behöver alltså inte vara överens om en försäljning utan ena parten kan tvinga till sig en. Denna lagparagraf är dispositiv, vilket innebär att det är möjligt att avtala bort den. Om ni inte har gjort det kan man begära försäljning. Rätten kommer då förordna om en försäljning så länge den andra delägaren inte kan visa synnerliga skäl för anstånd. Synnerliga skäl kan bl.a. tänkas föreligga om det är dåligt konjunkturläge eller om affären av andra anledningar skulle vara förlustbringande (Se rättsfallet NJA 1974 s. 490).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93145)