Vad händer med framtida arv när ett av barnen får en gåva?

2021-08-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, gäller fråga ang. gåva/arv, fastighet; Äger en fritidsfastighet tillsammans med bror, vi äger alltså 50/50 var. Jag har bestämt mig för att avyttra min andel av fastigh. och önskar då ge den som gåva till mina 3 vuxna barn. Läget just nu få är att bara en av dem vill överta fastigh. som Gåva nu, de andra är mkt tveksamma, vill troligen avstå utifrån aktuell livssituation nu... Hur då förfara nu närmast för att förebygga en (i värsta fall!) event. framtida arvstvist mellan syskonen, om jag idag skulle ge fastigh. som Gåva till ETT av barnen? Hur blir det här med de andra barnens arvsrätt, när jag har gått bort? Vad blir bästa juridiskt att göra i detta läge för att förebygga framtida event. tvister dem emellan? / Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

När en förälder ger en gåva till sitt barn presumeras det vara ett förskott på arvet (6 kap. 1 § ÄB). En avräkning på barnets arvslott kommer då att göras med egendomens värde vid gåvotillfället (6 kap. 3 § ÄB). Om föräldern inte vill att gåvan ska utgöra ett förskott på arvet, måste denne skriva ett gåvobrev där det står att gåvan inte är ett förskott. I sådant fall kommer en avräkningen från arvslotten inte att ske.

Om du vill ge bort en gåva till ett av dina barn och du önskar att det ska vara lika mellan dina barn behöver du inte göra någonting, då gåvan automatiskt kommer att betraktas som ett förskott på arvet och därmed avräknas från mottagarens arvslott när du avlider. Det är bara om du inte vill att gåvan ska vara ett förskott som du behöver upprätta ett gåvobrev som anger detta.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?