Vad händer med förskott på arv när mitt barn har avlidit?

2021-12-07 i Förskott på arv
FRÅGA
jag har gett min nu avlidna dotter ett förskottsarv som fördelats mellan hennes barn. När barnbarnen ärver mig, skall detta förskottsarv då minska deras arv efter mig med denna summa? Har en dotter till som ej fått förskottsarv
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår dig, har du gett ett förskott i arv till en av dina döttrar när hon fortfarande var vid livet. Det arvet har i sin tur fördelats mellan hennes barn vid hennes död och som jag förstår så undrar du nu vad som händer med förskottsarvet när du avlider.

Förskott på arv ska avräknas på arvinges arvslott och dina barnbarn kommer träda i ditt dotters ställe

Huvudregeln enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) är att det som arvlåtaren gett till en bröstarvinge i livstiden ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren. Det innebär alltså att det du gett till din nu avlidna dotter ska avräknas på hennes arvslott såsom förskott på arv. I svensk arvsrätt gäller den så kallade stirpalgrundsatsen, som betyder att varje gren tar lika lott. (2 kap. 1 § ÄB) Det innebär att om du har två barn, så ärver de vardera hälften av din kvarlåtenskap. Med anledning av att ett av dina barn avlidit, så träder hennes barn i hennes ställe, dvs de kommer få ¼ av ditt arv. I och med att du har gett ett förskott på arv till din avlidna dotter så ska det arvet avräknas från hennes lott, vilket i sin tur innebär att dina barnbarn kommer få dela på summan av hennes lott efter att förskottet är avräknat.

För att förtydliga ytterligare vad som gäller, så tänker jag visa med ett exempel:

Vi tänker att du har gett ett förskott på arv på 20 000 kr till en av dina döttrar. När du sedan avlider, uppgår din kvarlåtenskap till 200 000 kr som ska fördelas i två lika stora delar då du har två döttrar (trots att en är avliden). Det innebär att vardera dotter har rätt till 110 000 kr (220 000/2). Med beaktande att din ena dotter redan fått en del av arvet, ska det avräknas från hennes lott. Det innebär att hon från dödsboet kommer få utbetalt 90 000 kr vid ditt arvskifte som dina barnbarn får dela på. Din andra dotter kommer få ett hela sin arvslott på 110 000 kr.

Sammantaget så skulle man kunna säga att man minskar dina barnbarns arv vid beräkningen, men i själva verket har de ju redan fått den delen av sin arvslott utbetald.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?