Vad händer med ett osignerat testamente?

2021-10-31 i Arvsskifte
FRÅGA
HejMina föräldrar gav bort en gård,skog och tillhörande mark till min syster och hennes pojkvän,via gåvobrev.Dom fick hälften var.Detta gjordes innan deras bortgång.Ett enplanshus byggdes för att mina föräldrar skulle flytta dit när min syster och hennes pojkvän tog över gården.Detta hus skulle bli mitt att sälja när mamma och pappa gick bort.Men testamentet på detta var inte signerat.Gården är värd ca 4 miljoner.Min syster och hennes pojkvän har erbjudit mig 150000.Finns det nåt jag kan göra?Med vänlig hälsning X
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du främst vill veta vad du kan göra gällande huset som skulle testamenteras till dig. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) när jag besvarar din fråga.

Ett testamente som inte är signerat

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att vissa krav är uppfyllda. Ett av kraven är just att testatorn (dina föräldrar) måste underteckna testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Om ett testamente inte uppfyller alla krav så räknas testamentet som ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att testamentet inte är giltigt och du kan således inte göra något för att ärva huset själv.

Gåvan som givits din syster och hennes pojkvän

Du skriver även att din syster och hennes pojkvän har fått en gård, skog och tillhörande mark i gåva via ett gåvobrev. Gåvor som en arvlåtare ger till sin bröstarvinge presumerad utgöra förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ÄB. Med bröstarvinge avses arvlåtarens avkomling (2 kap. 1 § ÄB). I ditt fall är din syster bröstarvinge och dina föräldrar arvlåtare. Detta innebär att gåvan som dina föräldrar har givit din syster ska betraktas som ett förskott på arv.

Denna presumtion kan dock brytas om arvlåtaren anger att gåvan inte ska vara förskott på arv, exempelvis i ett gåvobrev. Presumtionen kan även brytas om det finns andra omständigheter som talar för att arvlåtarens avsikt aldrig var att gåvan skulle betraktas som ett förskott på arv. Detta innebär att om inte dina föräldrar har skrivit att gården, skogen och tillhörande marken inte ska utgöra förskott på arv i gåvobrevet så kommer gåvan att betraktas som förskott på arv.

Vad händer om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv?

Om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv innebär det att gåvans värde ska avräknas från arvingens andel i kvarlåtenskapen (6 kap. 5 § ÄB). Om det skulle vara så att gåvans värde överstiger det belopp som arvingen skulle fått i arv om gåvan aldrig delades ut från början så kan inte arvingen bli återbetalningsskyldiga för det överstigande beloppet (6 kap. 4 § ÄB). Detta kan illustreras med ett exempel:

Om dina föräldrar har tillgångar värda 5 miljoner och din syster har erhållit tillgångar värda 4 miljoner så kommer dessa 4 miljoner att adderas så att de sammanlagt beräknas inneha tillgångar värda 9 miljoner. Du och din syster (om ni är de enda syskonen) har rätt till hälften var, dvs. 4,5 miljoner. Din syster som redan erhållit 4 miljoner kommer därmed endast få en halv miljon till.

Sammanfattningsvis betyder det att gåvan din syster har fått ska betraktas som ett förskott på arv om inte det finns något som tyder på att dina föräldrars avsikt var att det inte skulle vara det. Detta innebär att gåvans belopp ska avräknas från hennes andel av arvet.

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!

Med vänliga hälsningar,

Sandra Bargabriel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (686)
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv
2021-12-15 Fördelning av arv
2021-12-11 Hur går man till väga om man som dödsbodelägare ej vill sköta utredningen av boet?

Alla besvarade frågor (98564)