FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/07/2017

Vad händer med ett leasingavtal vid dödsfall

Min sambo har avlidit och har inga tillgångar. Han har ett leasingavtal på en bil. Vad händer med Det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag beklagar er förlust.

Det finns inget allmänt svar, utan utgångspunkten får tas i avtalet där bindningstid och andra villkor kan vara av vikt. I vissa fall avvecklas avtalet och bilen lämnas tillbaka, medan det i andra fall kan finnas en "co-signer" som anses vara skyldigt att stå för resten av leasing-perioden eller så krävs dödsboet på hela avtalsbeloppet. I ARN 2006-3477 ansågs det inte vara oskäligt för ett tv-företag att neka dödsboet uppsägning av ett bundet avtal, något som sannolikt även är applicerbart i detta fall. Finns det inga tillgångar i dödsboet kommer skulden, i det sistnämnda fallet, dock inte att kunna betalas. För ett exakt svar på denna fråga råder jag dig att kontakta aktuellt företag.

Med vänlig hälsning,

Anton OleniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”