Vad händer med ett leasingavtal vid dödsfall

2017-07-27 i Avtal
FRÅGA
Min sambo har avlidit och har inga tillgångar. Han har ett leasingavtal på en bil. Vad händer med Det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag beklagar er förlust.

Det finns inget allmänt svar, utan utgångspunkten får tas i avtalet där bindningstid och andra villkor kan vara av vikt. I vissa fall avvecklas avtalet och bilen lämnas tillbaka, medan det i andra fall kan finnas en "co-signer" som anses vara skyldigt att stå för resten av leasing-perioden eller så krävs dödsboet på hela avtalsbeloppet. I ARN 2006-3477 ansågs det inte vara oskäligt för ett tv-företag att neka dödsboet uppsägning av ett bundet avtal, något som sannolikt även är applicerbart i detta fall. Finns det inga tillgångar i dödsboet kommer skulden, i det sistnämnda fallet, dock inte att kunna betalas. För ett exakt svar på denna fråga råder jag dig att kontakta aktuellt företag.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98475)