Vad händer med ett avtal med en juridisk person om denna upplöses?

2019-03-31 i Avtal
FRÅGA
Har ett avtal med ett företag A HB om att hyra en frisörsstol. Nu har företaget A HB upphört och ägaren har bildat ett nytt bolag med nytt organisationsnummer. Min fråga gäller om mitt avtal med A HB gäller för det nya bolaget. Jag har inte skrivit något nytt avtal med det nya företagetMed vänlig hälsningMatilde Mazzoni
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att A HB är ett handelsbolag.

Ett handelsbolag är en juridisk person (1 kap 1 § lag om handelsbolag och enkla bolag). En juridisk person är ett rättssubjekt och kan därigenom ingå rättsligt bindande avtal.

När ett handelsbolag upphör finns inte längre den juridiska personen och därmed inte heller ett rättssubjekt som kan vara part i ett avtal. Detta innebär i ditt fall att handelsbolagets upphörande även innebär att du saknar en avtalspart.

För att besvara din fråga kan du eventuellt finna ledning i ditt avtal med A HB. Avtalet kan innehålla bestämmelser om vad som ska ske med avtalet vid handelsbolagets upphörande. I sådant fall är det dessa bestämmelser som gäller.

Om avtalet saknar information om vad som sker vid handelsbolagets upphörande, tror jag inte avtalet med A HB gäller mot det nya bolaget. Jag skulle rekommendera dig att prata med ägaren om avtalssituationen och eventuellt ingå ett nytt avtal om hyra av frisörstolen med det nya företaget.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1151)
2019-08-22 Försäkringsersättning vid riskökning
2019-08-11 Om en anställd trotsar en muntlig instruktion, är avtalet ogiltigt då?
2019-08-05 Om säljaren häver köpet trots betald handpenning
2019-07-31 Vem får utses till vittne och granskare av en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (72169)