Vad händer med enskild egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?

2020-02-20 i Enskild egendom
FRÅGA
Om min dotter ärver eller får pengar av mig som enskild egendom och hon dör före sin make som hon är gift med , stämmer det då att han ärver hennes enskilda egendom och inte deras två gemensamma barn ? Detta kan jag tycka är problematiskt då maken har ett särkullbarn som jag inte vill ska ärva dessa pengar . Om dom skiljer sig vad händer med min dotters enskilda egendom då ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv respektive bodelning finns stadgat i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad menas med enskild egendom?

Att egendom är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning när äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad eller ena makens dödsfall. All egendom som inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord eller genom ett förbehåll för att egendomen man mottar genom gåva, arv eller testamente ska utgöra enskild egendom kommer att utgöra giftorättsgods. I en bodelning ingår allt giftorättsgods och delas lika mellan makarna medan enskild egendom lämnas utanför och ingår således inte i bodelningen utan är den ena makens egna egendom (7 kap. 1-3 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB).

Vem ärver min dotters enskilda egendom?

Om din dotter skulle avlida ska det som utgångspunkt genomföras en bodelning mellan henne och hennes make (9 kap. 1 § samt 1 kap. 5 § ÄktB). Då läggs deras giftorättsgods samman och delas lika mellan dem. Enskild egendom lämnas utanför.

Den del din dotter får i bodelningen tillsammans med hennes enskilda egendom utgör då hennes kvarlåtenskap. Enligt den legala arvsordningen är hennes bröstarvingar (dvs barn) hennes närmaste arvingar (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom det är gemensamma barn har de inte rätt att få ut sitt arv direkt. Deras respektive arv tillfaller istället den efterlevande maken, och barnen får ut sitt arv först när även denne föräldern avlider (3 kap. 1 § ÄB). Enskild egendom undantas vid skilsmässa, men inte arv.

När den efterlevande maken dör har dock din dotters barn rätt att få ut sitt arv från sin mamma innan arvet efter den sist avlidna föräldern fördelas. Det innebär att hennes barn får ut arvet från henne först och när de har fått det fördelas den sist avlidna förälderns kvarlåtenskap mellan hans respektive bröstarvingar, dvs de två gemensamma barnen och hans särkullbarn. Deras gemensamma barn ärver således "i två omgångar" eftersom de först får ut arvet från sin mamma (som särkullbarnet inte har någon del i) och sedan från sin pappa. Pappans kvarlåtenskap utgörs av det som finns kvar när arvet från mamman delats ut. Pappans tre bröstarvingar delar endast på hans kvarlåtenskap. Pappans särkullbarn får således inte rätt till arvet som mamman lämnat efter sig.

Vad händer med min dotters enskilda egendom om hon skiljer sig?

Om din dotter och hennes make skulle skilja sig är enskild egendom undantagen från bodelningen. Det innebär att den inte ingår i det som delas lika mellan makarna. Det är endast makarnas giftorättsgods som ingår i bodelningen och den enskilda egendomen landar således utanför förfarandet.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du undrar något mer kan du ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll