Vad händer med enskild egendom vid en makes bortgång?

2021-11-02 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag och min man är gifta och har ett gemensamt barn, jag har två sedan tidigare. Vi har en stuga som är min mans enskilda egendom. Den vill vi båda ska tillfalla gemensamma dottern.Vad händer om jag dör först?Vad händer om maken dör först?Bör han skriva testamente på stugan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom är sådan egendom inte ingår i en bodelning vid skilsmässa eller ena makens bortgång, om inte den ägande parten går med på det. Detta framgår av 7 kap. 1 § samt 10 kap. 1 och 4 §§ äktenskapsbalken (ÄktB). Eftersom stugan är din mans enskilda egendom kommer den inte ingå i bodelningen vid din makes död, men den kan bli föremål för arv. Om ni inte har upprättat något testamente så kommer den enskilda egendomen, stugan, att tillfalla dig i enlighet med 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) eftersom ni är gifta. Om ni inte vill att stugan ska tillfalla dig först, och sedan vid din bortgång tillfalla det gemensamma barnet, så måste din make upprätta ett testamente där det framgår att stugan ska tillfalla dottern direkt.

Det som begränsar möjligheten att testamentera stugan direkt till dottern är att den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § 2 st. ÄB har rätt att ur kvarlåtenskapen från den bortgång maken få ut egendom till ett visst värde. Ett testamente som innebär att detta belopp inte kan uppnås är därmed utan verkan. Det betyder alltså att om det vid din makes bortgång inte finns tillräckligt med tillgångar för att uppnå det i lagen angivna beloppet så gäller inte testamentet angående stugan utan den kommer att tillfalla dig.

Om det skulle vara så att du dör först händer det ingenting med stugan eftersom det är din makes enskilda egendom, den ingår således inte i bodelningen. Dina barn kommer då inte kunna göra anspråk på stugan. Det är först när din make avlider som den enskilda egendomen måste hanteras. Som jag nämnde tidigare så krävs det att din man upprättar ett testamente för att stugan ska tillfalla er dotter, och inte dig, direkt vid bortgången.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (435)
2022-01-23 Har min make rätt till egendom jag får i arv?
2022-01-18 Blir arv enskild egendom?
2022-01-12 Testamentera arvet som enskild egendom?
2021-12-04 Ärver särkullbarn ny makes enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98657)