Vad händer med enskild egendom vid dödsfall respektive skilsmässa

2020-11-07 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej,Om man är skild och har 2 minderåriga varn, Vad händer med enskilld egendom om man dör? Får båda barnen allt som ingår i detta eller vad händer?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar hur enskild egendom fördelas vid dödsfall respektive skilsmässa.

Regler om arv finns är ärvdabalken (ÄB). Regler om bodelning finns äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad händer med min enskilda egendom vid bodelning?

Att egendom är enskild betyder att den inte kommer att ingå i en bodening när ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller den ena makens dödsfall. I bodelningen ingår endast giftorättsgods, som delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB). Det är alltså endast giftorättsgods som ingår i bodelningen, medan båda makarna behåller sin respektive enskilda egendom.

Vad händer med min enskilda egendom om jag dör som skild?

Enligt den legala arvsordningen är det bröstarvingarna (d.v.s. den avlidnes barn) som ärver i första hand (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Arvet ska fördelas lika mellan bröstarvingarna (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Finns det inga bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta innebär att det är barnen som delar lika på egendomen, under förutsättning att det inte finns testamente.

Sammanfattning

Om en person som är skild och har två barn avlider, förledas kvarlåtenskapen lika mellan barnen, under förutsättning att den avlidne inte har något testamente.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (406)
2021-05-23 Avtal om enskild egendoms giltighet gentemot särskullsbarn
2021-04-30 Kan jag skydda barnens arv från dennes partner?
2021-04-29 Vad räknas som giftorättsgods respektive enskild egendom?
2021-04-26 Kan makar göra egendom till enskild egendom genom villkor i gåvobrev?

Alla besvarade frågor (93108)