Vad händer med enskild egendom vid dödsfall?

Hej! Jag och min man är gifta och har skrivit äktenskapsförord där jag äger 300 000kr mer i vår bostadsrätt som ska betraktas som enskild egendom ärver mina barn då 1/2 bostadsrätten inklusive 300 000? Alltså den är värderad till 1,6 miljoner därav äger jag 300 000 kr som är enskild egendom ärver då min makes son 1/2 av 1,3 miljoner?

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Jag utgår från att endast din andel på 300 000 kr i bostadsrätten är enskild egendom. 

Förklaring:

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå och delas lika. All makarnas egendom är giftorättsgods om den inte har gjorts till enskild (10 kap. 1 § ÄktB och 7 kap. 1 § ÄktB). Om egendom eller andelar av egendom görs till enskild genom ett äktenskapsförord innebär det att egendomen inte blir föremål för likadelning vid en bodelning (7 kap. 2 § p. 1). Den som äger egendomen behåller alltså egendomen själv. 

Om en make dör måste en bodelning göras innan den avlidnes kvarlåtenskap fördelas (9 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset som tillfaller dödsboet samt egendom som den avlidne ägde men inte ingick i bodelning (dvs. enskild egendom) utgör makens kvarlåtenskap och fördelas sedan mellan dennes arvingarna i enlighet med den legala arvsordningen i andra kapitlet ärvdabalken.  Ett äktenskapsförord påverkar alltså vilken egendom som arvingarna har rätt till. En avliden makes arvingar har rätt till dennes enskilda egendom och hälften av båda makarnas giftorättsgods. 

Svar:

I ert fall innebär det följande: Din andel i bostaden är enskild egendom och kommer inte att ingå i en framtida bodelning, medan resten av bostadsrätten är giftorättsgods och ingår i bodelningen. Värdet på bostadsrätten kommer då att delas på hälften (exklusive din andel på 300 000 kr) varav den ena andelen går till dig och den andra till din man. Dina barn kommer därför precis som du skriver ärva hälften av bostadsrätten plus din andel på 300 000 kr. Om din makes son inte är ditt barn är han inte legal arvtagare till dig. När din make avlider ärver hans son den del av bostadsrätten som var din makes, dvs. hälften av bostadsrätten exklusive 300 000 kr, dvs. ½ av 1,3 miljoner.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000