Vad händer med enskild egendom vid arvsskifte?

2020-05-11 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej,Mina två söner är gifta. Son 1 och hans maka har två gemensamma barn. Son 2 och hans maka har ett barn gemensamt och hans maka ett barn från ett tidigare förhållande, särkullbarn. Inga testamenten finns.Sönerna har innan de var gifta fått som gåva av mig hälften var i en fastighet (gåvobrev, enskild egendom).Vad händer om mina söner avlider före sina makar? Bör de skriva testamente? Ta livförsäkringar?Hälsningar Angela Krausche
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som kommer hända med fastigheten som dina söner har fått i gåva av dig om dem avlider före sina makar, och att din avsikt är att säkerställa att dina barnbarn är de som kommer att ärva fastigheten direkt efter att dina söner avlider.

Utgångspunkten är att maka ärver före gemensamma barn

Som utgångspunkt ärver den efterlevande makan all den avlidne makens kvarlåtenskap, även enskild egendom, vilket framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken. Detta innebär att om någon av dina söner avlider före deras maka kommer makan att ärva all egendom som din son kvarlämnar, även äganderätten till fastigheten. Äganderätten till fastigheten, eller den summa som representerar denna äganderätt, kommer makan dock endast att inneha med fri förfoganderätt. Detta innebär att hon har rätt att sälja fastigheten eller spendera summan som härrör från denna. Däremot har hon inte rätt att själv testamentera bort fastigheten eller skänka bort den del av arvet som består av enskild egendom, (3 kap. 2 § ärvdabalken). Detta beror på att meningen är att dina barnbarn är de som ska ärva all kvarlåtenskap som härrör från dina söner när även deras efterlevande makar avlider, (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Hur dina söner kan gå tillväga

Om dina söner vill säkerställa att deras barn ärver fastigheten framför deras makar bör de upprätta ett testamente. Ett testamente kan nämligen medföra att en viss del av dina söners kvarlåtenskap kommer att öronmärkas åt dina barnbarn, Denna del kan avse en ideell andel av kvarlåtenskapen, en specifik summa pengar, eller ett konkret föremål. En livförsäkring kommer inte påverka vem som kommer att ha rätt till fastigheten efter att någon av dina söner avlider.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?