FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom27/09/2016

Vad händer med enskild egendom vid arv?

Vad gäller vid arv av enskild egendom? Om jag har en enskild egendom, ärver min make eller mina barn den om jag avlider först? Om min make ärver den, vad händer när han avlider? Ärver hans särkullbarn del av den enskilda egendomen, eller bara våra gemensamma barn?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finner du i Ärvdabalken.

Dina barn är dina närmaste arvingar och ska därför dela lika på din kvarlåtenskap enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken. Om du t.ex. har tre barn är deras arvsandelar 1/3 vardera. Eftersom att du är gift ska dock din kvarlåtenskap först tillfalla din make, 3 kap 1§ 1st Ärvdabalken. Dina barn får då ut sina arvsandelar efter dig först när efterlevande make har avlidit. Dina barn har alltså rätt till ett s.k. efterarv, 3 kap 2§ 1st Ärvdabalken.

När någon av två makar avlider görs först en bodelning dem emellan där deras giftorättsgods fördelas. Ena delen tillfaller den efterlevande maken, medan den andra tillfaller den make som avlidit och det är denna del som utgör den makens kvarlåtenskap. I denna kvarlåtenskap ska även enskild egendom ingå om den avlidne maken hade någon. Den här enskilda egendomen går alltså direkt till den avlidne makens kvarlåtenskap utan att fördelas till efterlevande make genom bodelning.

Eftersom att din kvarlåtenskap kommer att tillfalla din make, kommer även din enskilda egendom att tillfalla honom. Efterlevande make får dock din kvarlåtenskap endast med fri förfoganderätt, vilket innebär att din make fritt får disponera över din kvarlåtenskap under sin livstid, men inte testamentera bort den. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st. Detta för att dina barn har rätt till efterarv.

Vid efterlevande makes död beräknas dina barns arv efter dig efter de andelar som de hade rätt till vid din död. Om fördelningen vid bodelningen mellan dig och din man var 50/50 (detta är fallet om ni hade full giftorättsgemenskap), ska dina barns arvsandelar beräknas ur halva efterlevande makes behållning vid hans död. Ena halvan utgör din egen kvarlåtenskap (som dina egna arvingar, dvs. dina barn, har rätt till), medan andra halvan utgör mannens kvarlåtenskap (som hans arvingar nu har rätt att dela på). Detta innebär alltså att det endast är dina barn som kommer att få rätt till din kvarlåtenskap, och således inte mannens särkullbarn.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?