Vad händer med enskild egendom vid arv?

2016-09-25 i Enskild egendom
FRÅGA
Föräldragården som enskild egendom. Övertog min föräldragård som gåva( låg köpeskilling) för 8 år sedan. Jag och min maka äger villa och övrigt egendom utan restriktioner på annan plats där vi bor. Däremot utgör föräldragård enskild egendomi min favör. Den har skötts av mig och frun har litet intresse Jag är dödligt sjuk och funderar vad som händer med föräldeagården vid mitt frånfälle. Önskar att den går till mina barn, åtminstone tills de blir myndiga och kan ta egna välgrundade beslut. Kommer våra tre gemensamma barn att ärva? Vilket är min önskan. Vi har inga sällkullbarn någon av oss. Eller kommer min enskilda egendom ändå ärvas av frun. Min uppfattning har varit bortkopplad och att arvsordningen hoppar över henne pga enskild egendom vars vits är att gå till de egna barnen. Om så inte är fallet kan jag väl skriva ett testamenten där mina barn fårenskilda egendom till föräldragårdendödsfall i form av ex vis gåva vid min död och frun gör ett avsteg från sin eventuella rät?Med vänlig hälsning !
SVAR

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Eftersom Er fråga handlar om vem som ärver Era tillgångar är detta en fråga som regleras i ärvdabalken (ÄB). Vad gäller den enskilda egendomen regleras detta i äktenskapsbalken (ÄktB).

I svaret förutsätts att det inte finns några andra upprättade handlingar eller övrig relevant information som utelämnats.

Vem ärver?

Som utgångspunkt ärver Era gemensamma barn, d.v.s. Era bröstarvingar, all Er egendom, enligt ÄB 2 kap. 1 §. Är man gift och alla ens barn är gemensamma med makan tillfaller dock all Er egendom den efterlevande makan före barnen, enligt ÄB 3 kap. 1 §.

Anledningen till att efterlevande maken ärver före barnen är sannolikt ur ett lagstiftningsperspektiv av praktiska skäl. Man har inte kunnat ta hänsyn till om barnen i det enskilda fallet är 2 år eller 20 år.

Vad spelar förordnandet om enskild egendom för roll?

Enligt äktenskapsbalken ska en bodelning göras när äktenskapet upplöses, vilket i Ert fall verkar vara om Ni antingen går isär eller en av Er avlider. En bodelning görs innan fördelningen enligt ärvdabalken.

Utgångspunkten är en hälftendelning av Era tillgångar. Er enskilda egendom hålls utanför bodelningen och tillfaller således "Er sida" efter bodelningen. Det som blir kvar på Er sida ska då i nästa steg fördelas enligt ÄB. Vi kan då konstatera, enligt ovan, att Era tillgångar tillfaller Er efterlevande fru.

Slutsats: Förordnandet får betydelse endast vid bodelningen och inte vid arvsfördelningen vilket i praktiken medför att vid Er bortgång tillfaller ändå all egendom Er fru.

Vad Ni kan göra

För att kringgå ÄB regler kan Ni upprätta ett testamente där det anges att Era barn ska ärva egendomen direkt och att Er fru inte ska ärva denna del före barnen. Eftersom det rör sig om en specifik egendom, i Ert fall en gård, innebär detta att barnen kan få ett legat. Reglerna för legat är något annorlunda än en generell fördelning av den totala egendomen mellan arvingarna enligt ärvdabalken.

En annan lösning är som Ni föreslår att Ni upprättar ett testamente i vilket Era barn står som mottagare av egendomen och Er fru skriftligen gör ett arvsavstående av egendomen till barnens fördel.

Sammanfattning

Förordnandet om enskild egendom kommer inte medföra att gården ärvs av barnen direkt utan Er fru kommer ärva detta före barnen. Ni kan åtgärda detta genom ett testamente.

Behöver Ni hjälp med att upprätta ett testamente hör av Er till mig så återkommer vi med en offert på arbetet.

Med vänliga hälsningar

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (392)
2021-01-05 Hur gör jag för att en gåva ska bli mottagarens enskilda egendom?
2020-12-02 Vem ärver enskild egendom?
2020-11-24 Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?
2020-11-08 Hur undviker jag att mina tillgångar ska omfattas av min makes barns laglott?

Alla besvarade frågor (88099)