Vad händer med enskild egendom vid ägarens bortgång?

2019-06-14 i Enskild egendom
FRÅGA
Gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom? Vad innebär detta i praktiken? Min morbror ärvde min morfars sommarstuga med denna text skrivet i gåvobrevet. Min morbror är gift men har dock inga egna barn, vad händer med sommarstugan den dag han går bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är enskild egendom?

Att något är någons enskilda egendom innebär att egendomen vid en bodelning undantas. Egendomen ska alltså inte delas lika mellan makarna (se 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter ÄktB., och 10 kap. 1 § ÄktB. motsatsvis).

Vad händer när din morbror går bort?

Enligt 1 kap. 5 § ÄktB. är äktenskapet upplöst i och med den enes bortgång. Eftersom gåvan genom testamente blivit enskild egendom så kommer den borttas bodelningen, se 7 kap. 2 § ÄktB., och direkt gå över till din morbrors kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen kommer sedan att ökas med det som tillfaller din morbror genom bodelningen.

Då din morbror inte har egna barn kommer kvarlåtenskapen, inklusive gåvan, tillfalla hans efterlevande maka/make, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken (1958:637) (hädanefter refererad till som ÄB). Detta kan dock åsidosättas genom att din morbror skriver testamente där han anger vem som ska ges gåvan efter hans bortgång.

Skulle dock din morbror inte vara gift vid hans bortgång träder 2 kap. 2 § ÄB i kraft som anger att din morbrors föräldrar ärver honom och skulle en av dessa inte vara i livet kommer dennes del av arvet tillfalla din morbrors syskon med lika stor andel vardera. Skulle båda föräldrarna vara bortgångna kommer din morbrors arv tillfalla hans syskon med lika stor andel vardera. I det fallet att ett syskon skulle vara bortgånget tillfaller syskonets del dennes barn. I annat tillfaller syskonets del det andra syskonet.

Sammanfattning

Vill din morbror att gåvan ska tillfalla någon annan än hans maka/make kan detta ordnas genom ett testamente. Önskar ni hjälp med att upprätta ett sådant hjälper vi på Lawline gärna till. Ni är välkomna att kontakta oss på vår hemsida här alternativt ringa oss för mer information. Våra kontaktuppgifter följer här.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll