Vad händer med enskild egendom investerat i gemensamt hus vid skilsmässa?

2020-10-29 i Enskild egendom
FRÅGA
Arv och Gåva, i form av pengar, som enskild egendom. Investerat i gemensamt hus. Hur fungerar det vid skilsmässa?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Bestämmelser om enskild egendom vid skilsmässa regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), och det är där vi hittar de relevanta reglerna.

Enskild egendom i form av pengar:

Enskild egendom ska hållas utanför bodelning, och kan vara egendom från arv och gåva som i ditt fall, ÄktB 7 kap. 2 §. Däremot kan det uppstå problem och gränsdragningsfrågor när den enskilda egendomen består av pengar. Om pengarna sammanblandas med icke-enskild egendom kan konsekvensen nämligen bli att den förlorar sin karaktär. I NJA 1992 s. 773 behandlade Högsta domstolen en tvist rörande denna sammanblandning. I rättsfallet hade en make satt in pengar i form av enskild egendom på ett gemensamt konto, där det redan fanns gemensamt insatta pengar av makarna. Domstolen uttalade att det krävs att en make bokför (eller motsvarande) för att den enskilda egendomen ska kunna särskiljas, och beslutade att pengarna hade förlorat sin karaktär av enskild egendom.

Vad som gäller vid investering av enskild egendom i gemensamt hus:

Huvudregeln vid enskild egendom är dock att om den ändrar form (i ditt fall från likvida medel till en fastighet) så blir även den nya egendomen enskild, ÄktB 7 kap. 2 § 6 p. Den nya egendomen träder alltså i dess ställe, och blir så kallat "surrogat" för pengarna. Det som gör det komplicerat i ditt fall är att huset inte endast investerats genom dina pengar, utan sammanblandats med din makes. Det viktiga är om egendomen går att särskilja eller inte. I NJA 1995 s. 577 hade två makar köpt en bostad gemensamt, där den ena maken betalat sin andel med enskild egendom. I detta fall var det tydligt att maken hade betalat halva fastigheten med just enskild egendom, och domstolen ansåg att andelen fortfarande hade kvar karaktären av enskild egendom.

Sammanfattning:

Rättsläget är fortfarande något oklart, och det kan argumenteras åt båda hållen. En bedömning måste därför göras i det enskilda fallet. Om dina pengar fortfarande räknas som enskild egendom eller inte blir svårt att avgöra utan att veta omständigheterna kring köpet. För att den enskilda egendomen ska behålla sin karaktär så måste det alltså vara möjligt att kunna särskilja den från den gemensamma egendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (407)
2021-06-16 Nytt äktenskapsförord vid arv som ska utgöra enskild egendom?
2021-05-23 Avtal om enskild egendoms giltighet gentemot särskullsbarn
2021-04-30 Kan jag skydda barnens arv från dennes partner?
2021-04-29 Vad räknas som giftorättsgods respektive enskild egendom?

Alla besvarade frågor (93234)