Vad händer med enskild egendom enligt äktenskapsförord när en make dör?

2017-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag och min man har 2 gemensamma barn och så har han 3 särkullbarn från tidigare relationer. Vi är gifta och har äktenskapsförord i vilket vi har gjort viss egendom till min enskilda. Om jag dör först och testamenterar all min egendom till mina barn får de då ut hela min enskilda egendom och hälften av giftorättgodset eller faller äktenskapsförordet så att det som i äktenskapsförordet anges ska vara enskild egendom blir giftorättgods? Om istället min man dör först faller då äktenskapsförordet så att hans särkullbarn kan göra anspråk på del av det som i äktenskapsförordet är skrivet att det ska vara min enskilda egendom. Jag vill skydda mina barns rätt att få ärva allt som i äktenskapsförordet står är min enskilda egenom (samt min del av giftorättgodset)?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din kvarlåtenskap när du dör kommer att bestå av dels den egendom som är din enskilda, enligt 7 kap. 2-3 §§ äktenskapsbalken (ÄktB), och dels hälften av det giftorättsgods som du och din man har tillsammans, enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Ett äktenskap upplöses genom antingen att den ena maken dör eller genom äktenskapsskillnad, enligt 1 kap. 5 § ÄktB. Då ska en bodelning göras.

När du dör är således arvet efter dig dels din enskilda egendom och dels hälften av giftorättsgodset. Det är möjligt att testamentera all din egendom till dina barn, som då får ut sitt arv direkt när du dör. Om du inte hade testamenterat egendomen till barnen skulle arvet istället ha tillfallit din make, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), och dina barn hade fått ut sin del först när han senare dör (efterarv), 3 kap. 2 § ÄB.

Om du dör först kommer dina barn alltså att få ut hela din enskilda egendom och hälften av giftorättsgodset i arv.

Om din man dör först kan din mans barn inte göra anspråk på det som i äktenskapsförordet är angett ska vara din enskilda egendom, eftersom detta inte kommer att ingå i hans kvarlåtenskap och det bara är efter honom de ärver.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (431)
2021-11-30 Ärver make enskild egendom?
2021-11-20 Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?
2021-11-17 Hur behandlas arv i en framtida skilsmässa?
2021-11-02 Vad händer med enskild egendom vid en makes bortgång?

Alla besvarade frågor (97545)