FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/01/2018

Vad händer med ensamt ägd fastighet vid skilsmässa och fördelning av arv?

Om man står100% ägare på en fastighet. Vad händer vid en skilsmässa och ett arv.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom du funderar över fastigheten vid en eventuell skilsmässa så tolkar jag det som att du är gift.

Fastigheten vid en skilsmässa
Regler om vad som händer med fastigheten vid en skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Om ni skiljer er så anses äktenskapet upplöst (1 kap. 5 § ÄktB) och då ska ni förrätta en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska allting som ni inte gjort till enskild egendom ska ingå (10 kap. 1 § och 7 kap. 2 § ÄktB). Detta gäller oavsett om du är 100 procent ägare till fastigheten; är den inte enskild så ska den ingå i bodelningen. Om du har en skuld på fastigheten så ska även skulden ingå och dras av mot värdet på fastigheten (11 kap. 2 § ÄktB). Därefter ska ni dela lika på resterande värde (11 kap. 3 § ÄktB). Det betyder att du kan komma att behöva köpa ut din fru ur fastigheten eller att hon får bo kvar och köpa ut dig. Det kan regleras på flera olika sätt och behöver inte handla om att den make som inte får fastigheten på sin lott utger en summa pengar till den andre, man kan likväl reglera det genom att den andre får mer på sin lott av det andra som ingår i bodelningen. Eftersom du äger fastigheten har du rätt att få den på din lott förutsatt att hon inte behöver den bättre än du (11 kap. 7–8 §§ ÄktB).

Fastigheten vid fördelning av arv
Även vid ett dödsfall så anses äktenskapet upplöst (1 kap. 5 § ÄktB). En bodelning enligt samma principer som vid skilsmässa ska då göras (9 kap. 1 § ÄktB)). Är inte fastigheten enskild (7 kap. 2 § ÄktB) så ska den alltså ingå (10 kap. 1 § ÄktB) och värdet av den, efter avdrag för skulder, ska delas lika mellan er (11 kap. 2 och 3 §§ ÄktB)

Efter att ni gjort en bodelning enligt äktenskapsbalken så ska ni fördela arvet. Din andel av fastigheten kallas då för kvarlåtenskap. Finns det inget testamente så fördelas denna i enlighet med ärvdabalken (ÄB). Att bodelningen ska göras först framgår av 23 kap. 1 § 2 st. ÄB. Har ni inga gemensamma barn så ärver då din maka den andra halvan av fastigheten (3 kap. 1 ÄB).

Men om ni har barn kan situationen kompliceras något. Är barnen era gemensamma kommer din maka att ärva din halva av fastigheten i deras ställe och de får en efterarvsrätt som aktualiseras först när hon dör (3 kap. 1 och 2 §§ ÄB). Om du har barn sedan tidigare (med en annan person) så ärver emellertid detta barn före din maka (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § 2 men. ÄB).

Jag hoppas att jag har besvarat dina frågor, och om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen,

Med vänliga hälsningar

Josefin TjernellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000