Vad händer med en skuld som uppkommit efter ett genomfört arvskifte?

2019-03-22 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej, vad händer med en skuld som upptäckts efter att arvskiftet är gjort? I detta fall så har det framkommit en skuld på 65 000 som inte vi visste om när arvskiftet utdelades. Till skatteverket är det från dödsboet 72 000 deklarerat. Men eftersom det är gjort ett arvsskifte så finns det ju inga pengar kvar. Vad händer med skulden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör arvskifte och en skuld är dels ärvdabalken (1958:637) (ÄB), dels preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) aktuella.

Till att börja med tolkar jag det som att skulden inte har preskriberats. Huvudregeln enligt 2 § 1 st. PreskL är att en skuld preskriberas efter tio år. Skulle det vara så att skulden är från ett företag, är preskriptionstiden tre år, ifall den avlidne var konsument, 2 § 2 st. PreskL.

Om inte skulden är preskriberad gäller ÄB 21 kap. 4 § 1 st. Paragrafen beskriver att skulden ska betalas genom att arvskiftet ska gå åter, eftersom det har skett ett arvskifte där inte samtliga skulder har betalats som tillhört antingen den avlidne eller dödsboet.

2 st. i samma paragraf nämner dock att ifall inte skulden är större än att den kan betalas av den avlidnes tillgångar, ska återgången endast begränsas till det som behövs för att skulden ska kunna betalas. Dödsbodelägarna ska i ett sådant fall ge tillbaka det som behövs i förhållande till vad var och en har fått för mycket vid arvskiftet. Det innebär att dödsbodelägarna inte är skyldiga att återbära mer än arvslottens storlek. I övrigt ska arvsskiftet bestå.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (523)
2019-10-02 Hur kan man motverka att en någon drar ut på arvskiftet?
2019-09-30 Ansvarar en skiftesman för utdelningen av arvet?
2019-09-28 ​Uträkning av bodelning och arv
2019-09-28 Är det nödvändigt att underskrifterna på en arvsskifteshandling bevittnas?

Alla besvarade frågor (73804)